"Watwiljijmetwiet.nl" wint Preffi-prijs 2009


AMERSFOORT, 20090129 -- De Preffi-prijs, die tweejaarlijks door het Gezondheidsinstituut NIGZ wordt uitgereikt aan het meest veelbelovende gezondheidsbevorderings- of preventieproject in Nederland, is dit jaar gewonnen door "Watwiljijmetwiet.nl" van Tactus Verslavingszorg.

De prijs ter waarde van 5.000 is vandaag uitgereikt tijdens het 6e Nationaal congres gezondheidsbevordering en preventie. Tweede werd het project `ACTOR' van Stichting In Beweging. De derde plaats ging naar het project `Eet GoedKoop Gezond' van GGD IJsselland. De drie genomineerde projecten worden opgenomen in het erkenningstraject voor interventies van het Centrum Gezond Leven en het Nederlands Jeugdinstituut.

Preffi
Preffi staat voor Preventie Effectmanagement Instrument. Het is een kwaliteitsinstrument dat een systematische werkwijze ondersteunt en tot doel heeft de effectiviteit van gezondheidsbevorderende projecten te vergroten.
Preffi 2.0 is door het NIGZ ontwikkeld in samenwerking met GVO-praktijkmedewerkers, GVO- en preventiedeskundigen en wetenschappelijk onderzoekers.

Inzendingen
Twaalf projecten zijn ingezonden voor de Preffi-prijs. Onder de inzenders zijn vijf projecten van GGD'en, een project vanuit de GGZ, twee projecten vanuit de verslavingszorg, twee projecten van (landelijke) gezondheidsbevorderende instellingen, een project van een thuiszorginstelling en een project van een patintenvereniging.

Het beste project gezondheidsbevordering/preventie 2009
De online zelfhulpinterventie `watwiljijmetwiet.nl' heeft als doel het voorkomen en terugdringen van problematisch cannabisgebruik onder jongeren. Een eerste stap hierin is jongeren uit te dagen om na te denken over het eigen cannabisgebruik. Door middel van uitnodigende, toegankelijke informatie en `fun' onderdelen wordt de nieuwsgierigheid van jongeren gewekt. Vervolgens wordt ingezet op het veroorzaken van cognitieve dissonantie, versterken van het zelfbeeld en aanleren van en oefenen met zelfcontroletechnieken.

De jury, voorgezeten door dr. Jolanda Keijsers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG), spreekt van een zeer duidelijk opgeschreven project: "Daarnaast is er een gedegen probleem- en determinantenanalyse uitgevoerd. De internetinterventie sluit goed aan op landelijke kennis en initiatieven rond cannabis en lijkt dan ook veelbelovend. Positief is ook de inbreng van de doelgroep bij het ontwikkelingsproces."

ACTOR
Een tweede plaats ging naar ACTOR van Stichting In Beweging. Naar de mening van de jury is het een goed doordacht project waarbij met name de koppeling tussen landelijk en lokaal sterk is. Daarnaast is de empowerment sterk aanwezig in de interventie.

Eet Goedkoop Gezond
De derde plaats ging naar Eet GoedKoop Gezond van GGD IJsselland. Ook dit was een goed project volgens de jury. Sterk is onder meer de inbedding in een breder programma (gezonde wijk) en de aanpak die zowel op het individu als op de omgeving is gericht.

Jury-oordeel
Ten opzichte van twee jaar geleden is de structuur in de projectbeschrijvingen over het algemeen duidelijk verbeterd. Bij de meeste projecten valt echter op dat er geen logische relatie wordt gelegd tussen de genoemde determinanten en de gekozen interventie. Beide elementen worden over het algemeen goed beschreven, echter de samenhang ontbreekt. Daarnaast is de theoretische onderbouwing bij het merendeel van de projecten zwak. Als er wel theorien worden genoemd, sluiten deze vervolgens niet aan op de gekozen interventie. Hoewel de nadruk dit jaar op empowerment lag, werd dit niet in alle projecten even duidelijk toegepast.


Deel: ' "Watwiljijmetwiet.nl" wint Preffi-prijs 2009 '
Lees ook