UDO BUYS PUBLIC RELATIONS

Wayout.nl wijst de weg naar de leukste uitjes in het land

P E R S B E R I C H T

Praktische Prijsbarometer helpt bij selecteren op budget

WAYOUT.NL WIJST DE WEG NAAR DE
LEUKSTE UITJES IN HET LAND

HAARLEM, 7 augustus 2001 - 'Wat zullen we vandaag eens doen?' Voor het antwoord op die vraag kan iedereen nu gratis terecht op de nieuwe websi-te Way-out.nl. Op deze site is onder redactie van toeristisch specia-list Udo J. Buys een unieke verzameling uitjes door heel Neder-land bijeen-ge-bracht. Bijzonder praktisch onderdeel van Wayout.nl is de Prijs-barome-ter. Hier-mee kan de bezoeker per prijscategorie uitjes selecteren. Opvallend daarbij is het grote aanbod gratis uitstapjes.

Heel apart aan Wayout.nl zijn voorts de 'Koninklijke Uitjes', evenementen waarbij leden van het koninklijk huis aanwezig zijn. Deze uitjes zijn op de Wayout-site her-kenbaar aan een kroontje. Voorbeelden zijn het bezoek van de Prins van Oranje op woensdag 8 augustus aan de Sneekweek en de aanwezigheid van de koningin aan Drachten later deze maand. En natuur-lijk wordt informatie opgenomen over de bezoeken die de Prins van Oranje en zijn verloofde Maxima Zorrequita dit jaar zullen brengen aan de Neder-landse provincies en een viertal grote steden.

Zoals aangegeven kan de bezoeker met de Wayout Prijsbarometer uitjes selecte-ren op prijs. De barometer begint met gratis uitjes en loopt vervol-gens steeds met een tientje op. De buitencategorie is die van 50 gulden en meer. In deze laatste groep vindt de bezoeker uitjes die qua origina-liteit en prijs-kwaliteit-verhouding 'iets extra's' bieden. Overigens kan je met Way-out.nl behalve op prijs ook op provin-cie of datum zoeken. Extra services van de nieuwe site vormen voorts een mooi aanbod aan meerdaagse arrange-men-ten en een uitgelezen selectie buiten-landse tips. Deze laatste zijn vooral bedoeld voor mensen die toch al in het buitenland zijn en leuke ideeën voor hun verblijf willen opdoen.

De redactie van Wayout.nl stelt zich open voor tips van organisaties en particulieren. Daarnaast zullen commerciële boodschappen worden opge-no-men, die in relatie staan tot de inhoud van de site. Met deze opzet biedt de website een praktische en actuele service voor de consument die op zoek is naar kwali-teitsinformatie op het gebied van uitstapjes.

Noot voor de media:
Voor eventueel aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met hoofdredacteur Udo J. Buys van Wayout.nl, telefoon 023-5324834, mobiel
06 53 181772 of per e-mail info@wayout.nl.


07 aug 01 12:31

Zoekwoorden:

Deel: ' Wayout.nl wijst de weg naar de leukste uitjes in het land '
Lees ook