Ingezonden persbericht


PERSBERICHT


* * * Voor onmiddellijke publicatie * * *

WE ARE BV zet activiteiten Smart Business voort!

Eindhoven, 5 juni 2002.

Zoals reeds eerder bericht heeft Media Development Europe BV haar activiteiten helaas begin dit jaar moeten staken. Inmiddels heeft een aantal oud medewerkers de activa van de beursorganisator en uitgever overgenomen. De nieuwe vennootschap vaart verder onder de naam WE ARE BV. Een nieuwe naam, een nieuw adres, klaar voor een verse start.....

Met de nieuwe start heeft WE ARE tevens haar pakket van diensten in een nieuwe opzet ondergebracht. Deze diensten zullen bestaan uit de hieronder uiteengezette activiteiten. De roots van organisator van vakbeurzen en congressen/seminars liggen ook in de nieuwe opzet stevig verankerd, echter zal WE ARE BV zich met name in de markt positioneren als PCO (professional Conference Organiser).

WE ARE heeft een actief databestand van meer dan 90.000 directeuren en functioneel managers, die bij Nederlandse ondernemingen en organisaties verantwoordelijk zijn voor de optimalisering van de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Daarbij zijn de oplossingen en diensten in het kader van de toepassing van Informatie- en Communicatietechnologie een onmisbare en onuitputtelijke tool-box.


* Conference Services. De organisatie van congressen, seminars, workshops, etc. in de hoedanigheid van Professional Congres Organiser. Hierbij wordt intensief met de klant/opdrachtgever samengewerkt om een concept voor het evenement te ontwikkelen, waarbij WE ARE haar gegevenbestand aan relaties en contacten inbrengt. WE ARE tekent daarbij ook voor een professionele opzet en realisatie

»»» Nieuw: Customer Service Desk »»»
Als nieuw element in de dienstverlening aan haar opdrachtgevers heeft WE ARE een Customer Services Desk onder eigen regie beschikbaar. De CSD wordt bezet door kundige servicemedewerkers die beschikbaar zijn ten behoeve van marketing activiteiten voorafgaande aan het evenement. Tevens kunnen vanuit deze faciliteit evaluatie- en nabewerkingactiviteiten worden gerealiseerd, om het behoefteprofiel van de prospects nader in kaart te brengen en desgewenst afspraken voor een bezoek van een sales-representative van de opdrachtgever voor te bereiden. Hierdoor kan de effectiviteit van de verkoopinspanningen van de opdrachtgever aanmerkelijk worden verhoogd. Vertrouwelijkheid en discretie in deze zijn uiteraard gewaarborgd. De CSD kan deze service ondersteuning ook op structurele basis leveren aan de opdrachtgever.


* Customer Services Desk . In samenwerking met de klant/ opdrachtgever worden vooraf relaties van beide partijen benaderd voor het evenement en achteraf nabewerkt. Deze nabewerking vindt plaats om een zo hoog mogelijke opbrengst en rendement uit het evenement te kunnen behalen. Op deze wijze gaan geen waardevolle contacten verloren en is het eenvoudiger voor de klant/opdrachtgever deze contacten in pasklare business om te zetten. Uiteraard is hierbij vertrouwelijkheid en discretie gewaarborgd.

»»» Nieuw: kwaliteit- en deelnemersgarantie »»» In de werkwijze die WE ARE hanteert, stelt WE ARE zich ten overstaan van de opdrachtgevers garant voor zowel de kwantiteit van het conferentiebezoek als voor de kwaliteit van de opzet en uitvoering van het event. Een gegarandeerd deelnemersaantal is een belangrijk aspect bij conferenties. Niets is erger dan te moeten presenteren voor lege stoelen, evenzo voor de deelnemer om in een half lege zaal te zitten. Het spreekt echter voor zich, dat met deze aanpak een grotere inspanning van de organisator wordt gevraagd om de vooraf afgesproken doelstellingen en targets te kunnen waarmaken. Vandaar dat WE ARE een afsprakenmodel heeft ontwikkeld in de vorm van een Service Level Agreement.


* Service Level Agreement
De hoogte van de 'service level agreement' wordt bepaald door de mate waarin de communicatie- en organisatiefuncties rondom het evenement aan WE ARE worden opgedragen en de mate waarin de verantwoordelijkheid voor het slagen van het evenement bij WE ARE als organisator wordt gelegd.

Daarbij worden de volgende levels gehanteerd:
Level 1 : logistieke uitvoering
Level 2 : consultancy en logistieke uitvoering
Level 3 : Project management, consultancy en logistieke uitvoering Level 4 : Conceptontwikkeling, projectmanagement, consultancy en logistieke uitvoering
Level 5 : Conceptontwikkeling, projectmanagement, consultancy, logistieke uitvoering en voorbewerking/evaluatie/nabewerking door de CSD


---

Voor meer informatie

We Are BV
Senior Projectmanager:
Astrid Strijbos

Postadres:
Postbus 80
5600 AB Eindhoven

bezoekadres:
De Zaale 11
5612 AJ Eindhoven

T: 040-2390540
F: 040-2390541
E: astrid.strijbos@weare.nl
info@weare.nl

Deel: ' WE ARE BV zet activiteiten Smart Business voort '
Lees ook