Weblog: Asielzoekers


Eric van Oosterhout

Zoals bekend heeft de staatssecretaris van asielzoekerszaken een streep gezet door de komst van talrijke asielzoekerscentra. De huidige forse daling van het aantal vluchtelingen naar Nederland betekent dat we minder azc's nodig hebben. Dat lijkt logisch.

In een interview in de NRC geef ik desgevraagd mijn oordeel over deze plannen. Ik vind de plannen op zijn zachtst gezegd wat kort door de bocht. Daarbij is mijn belangrijkste argument dat het nog maar zeer de vraag is of de daling van het aantal asielzoekers wel een structureel karakter heeft.
Om te beginnen is de wereldvrede helaas niet uitgebroken. Op tal van plekken is er of dreigt er een crisis. Zeker in de regio rond Syrie lijkt een oplossing allesbehalve voor handen. De daling van het aantal asielzoekers heeft dan ook niets te maken met verminderde spanningen. Het heeft te
maken met een buitengewoon wankel akkoord tussen landen, die niet dagelijks zaken doen. Als het akkoord wordt doorbroken, staan we morgen weer voor dezelfde problemen als vorig jaar.

Maar er zit ook een meer principieel probleem aan deze kwestie. Het lijkt erop dat de staatssecretaris naar believen gemeenten kan opdragen om op te schalen of af te schalen. Eerst hebben we "stoere burgemeesters" nodig, die als kop van Jut woedende sporthallen trotseren. Dan weer moeten
burgemeesters blij zijn als de staatssecretaris de stekker eruit haalt en mogen ze ook dit beleid weer verdedigen.
In de NRC zeg ik: "Het COA heeft ons een dik jaar aan het lijntje gehouden. We zijn niet een soort booking.com van de staatssecretaris. We zijn geen hotel!". Ook het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haalt dit citaat aan.

Columnist Peter Middendorp haalt in zijn column van deze week dit citaat (ongeveer) aan en is daar kritisch over. Hij zegt: "De burgemeester kan zijn opties misschien beter een beetje openhouden. We weten niet wat er gaat gebeuren".

Dat is een terecht verwijt, maar aan het verkeerde adres. Ik heb in de lijn van de gemeenteraad altijd gepleit voor meer opties. Was het niet veel beter om niet alle gemeenten ineens af te schrijven voor opvang. Was het niet veel beter om op diverse plekken in Nederland, zoals in Gieten,
kleinschalige azc's op te zetten of in de benen te houden. Zo ontstaat er een netwerk van opvangcentra, die naar believen kunnen worden opgeschaald of afgeschaald. Als de nood aan de man komt, hebben we direct plekken, die eventueel snel kunnen worden uitgebreid. Dat is duurder dan direct
afschalen. Maar humaner en efficienter als de nood aan de man komt. Je sloopt ook geen vleugel van een bejaardentehuis als er tijdelijk minder bewoners zijn. En het scheelt een hoop gedoe in turbulente sporthallen.

Wilt u reageren op mijn weblog? Mail dan naar evoosterhout@aaenhunze.nl.Deel: ' Weblog Asielzoekers '
Lees ook