Weblog: Geen azc


Eric van Oosterhout

Het COA heeft besloten dat er geen azc in Gieten komt. Dat betreuren wij. Gisteren gaf ik een interview hierover aan RTV Drenthe.* Radio interview RTV Drenthe: Burgemeester dient rekening in bij COA voor schrappen azc Gieten
* TV Drenthe - Drenthe NU
* Het persbericht van de gemeente Aa en Hunze leest u hieronder:

Bouw azc Bloemakkers gaat niet door

De bouw van het azc Bloemakkers in Gieten gaat niet door. Het COA heeft bij de gemeente Aa en Hunze aangegeven dat, vanwege de afgenomen stroom van asielzoekers, op dit moment geen behoefte is aan het geplande azc in Gieten. De gemeente begrijpt dat de terugloop van asielzoekers vraagt om
maatregelen, maar de manier waarop is teleurstellend. "Hier is sprake van energieverlies voor alle (lokale) partijen die zich hebben ingezet voor de komst van het azc", aldus burgemeester Eric van Oosterhout.

Kleinere opvanglocaties

Burgemeester Eric van Oosterhout: "We hebben een kleiner aantal kleinschalige azc's voorgesteld aan het COA, die kunnen worden uitgebreid naarmate de vraag toeneemt. Aa en Hunze was graag bereid tot een gesprek over deze optie."

Draagvlak

"Complimenten aan iedereen in Gieten die constructief heeft meegedacht." Vanaf het begin heeft de gemeente Aa en Hunze zich loyaal opgesteld richting het COA. De raad kwam snel met een unaniem besluit, hierop volgde een goed verlopen informatieavond. Er ontstond een klankbordgroep vanuit de
inwoners, die graag wilden meedenken over de opzet van het azc. "Door nu, zonder enige vorm van overleg, meegedeeld te krijgen dat er geen invulling komt aan deze plannen, is minimaal merkwaardig. Ik vind niet dat we tijdens de zomer moeten besluiten om de winterjas te verkopen", zegt
burgemeester Eric van Oosterhout. "Het gaat namelijk niet heel goed in de wereld. Dus de vluchtelingenstroom kan zo maar weer anders zijn."

Huisvesting statushouders

Uiteraard heeft dit besluit geen invloed op de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning (statushouders). Net als alle gemeenten in Nederland zet ook de gemeente Aa en Hunze zich in om te voldon aan de taakstelling om statushouders te huisvesten.

Wilt u reageren op mijn weblog? Mail dan naar evoosterhout@aaenhunze.nl.Deel: ' Weblog Geen azc '


Lees ook