Webservices.nl biedt vastgoed data als webservice


Webservices.nl introduceert eerste automatische koppeling met database van het Kadaster

HAARLEM, 20070306 -- Webservices.nl, leverancier van online dataverrijkingsdiensten, introduceert de eerste automatische koppeling met de database van het Kadaster als zakelijke webservice. Hiermee kunnen klanten van Webservices.nl snel en eenvoudig een volledig overzicht krijgen van de in de database van het Kadaster geregistreerde data over vastgoed in Nederland. Omdat deze koppeling wordt aangeboden als webservice (XML bericht) is het niet nodig hiervoor speciale software te ontwikkelen, de elektronische data wordt online in standaardformaat aangeleverd.

Ondernemingen en instellingen die gebruik maken van informatie over vastgoed en percelen kunnen deze data nu automatisch online in hun applicaties ontvangen en gebruiken via Webservices.nl. In Nederland is Webservices.nl de eerste commercile dienstverlener die een koppeling heeft gelegd met de database van het kadaster om deze gegevens als zakelijke webservice beschikbaar te stellen aan zijn klanten. Gebruikers van deze dienst krijgen via internet de gegevens in standaard-formaat (XML) aangeleverd, en rekenen af per kadastraal bericht zodat ze niet hoeven te investeren in dure koppelingen of software.

Het Kadaster verzamelt in Nederland voor particulieren en bedrijven alle relevante informatie over percelen en vastgoed. Daarbij gaat het onder meer om eigendomsberichten (welke rechten rusten op een perceel), koopsomoverzichten (alle huizen die in de afgelopen vijf jaar zijn verkocht) en een kadastraal uittreksel met perceelinformatie en een omgevingskaart. Met de nieuwe webservice kunnen deze gegevens snel en eenvoudig geautomatiseerd worden verwerkt door bijvoorbeeld makelaars en notarissen. Met behulp van de webservice kunnen alle percelen worden gegeocodeerd, waarmee de meest accurate plaatsbepaling ontstaat. Daarmee kan bijvoorbeeld weer een koppeling tot stand worden gebracht met Google Maps om het pand te visualiseren.

Jeroen Wolfs, directeur van Webservices.nl: "Deze koppeling met het Kadaster is een mooie aanvulling op onze bestaande webservices. Het Kadaster bevat een schat aan informatie die we nu zeer laagdrempelig beschikbaar stellen aan onze klanten. Omdat wij de complexiteit van de koppeling voor onze rekening nemen kunnen zij die informatie snel en eenvoudig gebruiken in hun eigen applicaties."

Over Webservices.nl
Webservices.nl is leverancier van online verrijkingsdiensten voor data in bedrijfssystemen. Via de servers van Webservices.nl kunnen bedrijven op een snelle, goedkope en eenvoudige manier data bij invoer controleren en zo nodig aanvullen of wijzigen. Deze gegevensverrijking vindt volledig plaats met behulp van standaard internettechnologie en open standaarden (XML/SOAP/HTTP), waardoor de dienstverlening van Webservices.nl eenvoudig te integreren is met bestaande bedrijfssystemen. Webservices.nl fungeert als intermediair voor een breed scala aan data; van adres-, Kadaster, RDW en Kamer van Koophandel-gegevens tot geografische informatie. Klanten van Webservices.nl zijn onder meer, Unilever, Nuon, Vedior, Boekel de Nere, Nationale Postcode Loterij en Holland Casino.
Webservices.nl is een zusterbedrijf van Postcode.nl


Deel: ' Webservices.nl biedt vastgoed data als webservice '
Lees ook