Webservices.nl verrijkt databestanden

HAARLEM, 20050531 -- Haarlem, 27 mei 2005. Webservices gaan de komende jaren de manier waarop administratieve processen binnen bedrijven en organisaties verlopen ingrijpend veranderen. Webservices.nl is het eerste bedrijf dat een pakket aan webservices biedt waarmee snel, makkelijk en goedkoop data bij invoer kunnen worden gecontroleerd en verrijkt met relevante informatie.


Door het opgeven van een beperkt aantal kenmerken, bijvoorbeeld de combinatie postcode + huisnummer, ontvangen klanten real-time een volledig adres dat met een groot aantal gegevens kan worden aangevuld.

Er wordt steeds meer aandacht geschonken aan het optimaliseren van data. Het begint met postcodevalidatie, waarbij een postcode en huisnummer voldoende is voor een volledig adres. Een postcode en huisnummer is een unieke locatie. Op deze locatie staat een gebouw waarin of een bedrijf is gevestigd of waar zich een huishouden bevindt. Jeroen Wolfs, directeur Webservices.nl: 'Wij willen de gegevens van deze locaties ter beschikking stellen aan onze klanten. Dat kan informatie zijn over bedrijven: naam, adres, woonplaats, telefoon- en faxnummers, Kamer van Koophandel-nummers, websites, namen van directeuren. Voor particulieren zijn dan NAWT-gegevens, eventueel gekoppeld aan sociodemografische kenmerken als lifestyle-kenmerken, sociale klasse en inkomenscategorie. Naast deze informatie kunnen wij ook de gegevens visualiseren door GIS componenten toe te voegen zoals kaartjes, locators en routeplanners.'
Alle data-eigenaren weten hoe hun gegevens aan derden kunnen worden verstrekt met oog op privacyrichtlijnen en wetgeving. Webservices.nl is een faciliterend infrastructuurbedrijf dat data beschikbaar maakt. Daartoe heeft Webservices.nl krachtige zoekmachines ontwikkeld die gegevens snel en gecomprimeerd beschikbaar maken.

Webservices.nl richt zich op alle bedrijven en organisaties die met behulp van CRM-systemen klanten bedienen. Dat kunnen grote verzekeraars zijn via websites of tussenpersonen die op point of sale gegevens hebben die gevalideerd moeten worden, callcenters, mensen die e-mails afhandelen. De toepassingen zijn legio.
Jeroen Wolfs: 'In de toekomst zullen bedrijven niet alleen goede functionaliteit willen om data te kunnen invoeren maar ook dat het meteen goed is. Als je dat kunt automatiseren en verrijken, heb je twee vliegen in één klap. Bedrijven als Cendris, KPN, TPG, KvK en Wegener hebben kwalitatief hoogwaardige databases die zij op verschillende manieren ter beschikking stellen aan hun klanten. Onze strategie is om deze bronbestanden te koppelen aan onze webservices.'

Deel: ' Webservices.nl verrijkt databestanden '
Lees ook