Gemeente Leek

Persinfo gemeente Leek, 22 augustus 2001

afdeling Bestuurszaken en Voorlichting
tel. 0594 - 551569 fax. 0594 - 517512
e-mail info@leek.nl

WEBSITE EN COMPUTER VOOR JEUGDPANEL

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwikkelen van een website voor jongeren (kosten f8.330,-) en een computer voor het jeugdpanel (kosten f3.000,-).

Het jeugdpanel in de gemeente Leek functioneert sinds 1998. Eén van de doelstellingen die het panel zichzelf heeft gesteld is het leggen van contacten met andere jongeren in de gemeente. Het juiste medium om jongeren te bereiken is volgens het jeugdpanel een website, De website heeft twee doelen: informeren en uitnodigen. Het is de bedoeling jongeren uit de gemeente te informeren over kwesties waar de jeugd zich mee bezig houdt en tegelijkertijd jongeren uit te nodigen om mee te denken over deze kwesties en eventueel mee te doen met het jeugdpanel door zich aan te melden.
De website zal o.a. de volgende onderdelen bevatten:
- jeugdpanel algemeen;

- activiteitenagenda voor jongeren;

- links naar andere instellingen;

- kunst en cultuur links;

- overig.
Op termijn zal wellicht een chatvoorziening worden ingebouwd. De site wordt eigendom van de gemeente Leek en de gemeente Leek heeft de eindverantwoordelijkheid voor de site.

Het jeugdpanel zal zelf teksten aanleveren voor de site. Hiervoor en voor het verder functioneren van het panel hebben de leden inmiddels een werkplek bij de Oude Ulo en wordt nu een eigen computer gerealiseerd.
Het voorstel voor het ontwikkelen van een website en de aanschaf van een computer voor het jeugdpanel staat op de agenda voor de commissie Welzijn op 3 september.

In september wordt een actie gestart om het jeugdpanel met nieuwe leden aan te vullen.
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carola van Engeland, sector Welzijn, tel. 0594-551509.

Deel: ' Website en computer voor jeugdpanel in Leek '
Lees ook