Gemeente Amsterdam

Website Grondbank Amsterdam online
18 februari 2003 - Johanneke Helmers

De Grondbank Amsterdam heeft sinds kort een website www.grondbank.amsterdam.nl waar informatie over de activiteiten, procedures en tarieven van de Grondbank is te vinden. Daarnaast staat er op de site diverse achtergrondinformatie over bodemsanering en hergebruik van grond.

Grondbank Amsterdam, onderdeel van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, is al jaren een begrip in bodemland. De Grondbank spant zich in om de (verontreinigde) grond die bij bouwprojecten in de gemeente Amsterdam vrijkomt op milieuhygiënisch verantwoorde en efficiënte wijze te verwerken en waar mogelijk her te gebruiken. Hiertoe zijn in het verleden diverse hergebruikprojecten uitgevoerd, zoals de demping van het Cornelis Douweskanaal in Amsterdam Noord. In de loop van 2003 zal de Grondbank grond gaan leveren ten behoeve van de sanering van de Volgermeerpolder.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Website Grondbank Amsterdam online '
Lees ook