Gemeente Lisse

Website Lisse in top 10 gemeentelijke websites 04-02-03

Lisse, 4 februari 2003

Advies.Overheid.nl, een bureau dat zich onder andere bezighoudt met de beoordeling van overheidswebsites, draagt jaarlijks zorg voor het onderzoek Overheid.nl Monitor. In dit onderzoek worden de websites van alle Nederlandse overheden beoordeelt op hun kwaliteit. Op de gemeentelijke ranglijst 2002 staat Lisse op de zevende plaats, een plaats hoger dan in 2001.

Advies.Overheid.nl heeft de kwaliteit van de websites beoordeeld op basis van vijf criteria: gebruikersvriendelijkheid, algemene informatie, bestuurlijke informatie, dienstverlening en participatie (communicatie en interactie met de burger via de website). Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op
www.advies.overheid.nl/monitor/2002/index.html. Lisse is de enige bollenstreekgemeente in de top 10 en wordt gevolgd door de gemeente Noordwijkerhout op nummer 14.

Website uitgebreid in 2002
De website van Lisse is het afgelopen jaar uitgebreid met een burger- en raadsinformatiesysteem (BRI) en een digitale gemeentegids. In het BRI zijn onder andere een activiteitenkalender, agenda´s en stukken, notulen/verslagen, raadsvoorstellen, besluiten, ingekomen stukken, bestemmingsplannen, jaarverslagen en het college- en raadsprogramma te vinden. In de digitale gemeentegids staat een overzicht van adressen van instellingen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, sport, huisvesting, recreatie, jeugd, welzijn en degelijke.

Verder is de rubriek veelgestelde vragen toegevoegd waarin antwoord wordt gegeven op vragen die door veel burgers worden gesteld. Daarnaast geeft de nieuwe rubriek projecten en plannen informatie over in ontwikkeling zijnde plannen in bijvoorbeeld de poelmarkt en het centrum en over op stapel staande nieuwbouwplannen. Bovendien is het discussieforum uitgebreid. Er kan nu over meerdere onderwerpen gediscussieerd worden. Als laatste is de zoekfunctie sterk uitgebreid. Er kan nu ook worden gezocht op documenttype, periode, bestuursorgaan en postcode.

Toekomstplannen
In de toekomst wordt de website nog verder uitgebreid. Zo wordt dit jaar in ieder geval een gedeelte toegevoegd dat bestemd is voor ondernemers. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is om het aantal plattegronden en elektronische formulieren uit te breiden en of er bijvoorbeeld een digitale afvalkalender op de site kan worden gezet. Wellicht dat in de toekomst ook de mogelijkheid wordt geboden om het elektronisch bestellen en betalen in te voeren.

Foto: Persbericht

Deel: ' Website Lisse in top 10 gemeentelijke websites '
Lees ook