Provincie Zeeland


Web site provincie Zeeland fors uitgebreid

De web site van de provincie Zeeland (www.zeeland.nl) is sinds kort fors uitgebreid.
Het is nu mogelijk toegang te krijgen tot een groot deel van het openbare bestuurlijke archief van de provincie. Het gaat bijvoorbeeld om de complete tekst van de stukken die horen bij de agenda's van de staten- en commissievergaderingen en de notulen van deze vergaderingen. Ook toegankelijk zijn de provinciale reglementen en verordeningen. Men krijgt toegang tot deze database (die draait op een speciale server) via de hoofdpagina van zeeland.nl: klikken op 'Zeester/Digitaal Archief'. Vervolgens kan men met een 'zoekmachine' gaan snuffelen in de documenten, door één of meerdere trefwoorden in te typen. Een gebruiksaanwijzing hier-voor is beschikbaar op de site.

Voorts is wijziging aangebracht in de vermelding van de data van staten- en commissievergaderingen. Via één schema krijgt men een compleet jaaroverzicht; via doorklikken gaat men naar de agenda's en vervolgens naar de bijbehorende stukken.

Het systeem werkt optimaal met de browser Internet Explorer 4.0 of een hogere versie.

Tot slot de mededeling dat het aantal raadplegingen op de site van de pro vincie nog steeds groeit. Het totale aantal raadplegingen van 1 januari tot 1 juli 1999 was bijna 50.000.
Ten opzichte van januari steeg het aantal 'hits' in juni met bijna 40 procent.

28 juli 1999; VdLinde; 0118 631399;52/99

Deel: ' Website provincie Zeeland fors uitgebreid '
Lees ook