- PERSBERICHT -

Media !ntegration en Media@vantage zijn trots op de erkenning!

RAAD VOOR CULTUUR WINT WEBWIJZER AWARD

AMERSFOORT - 24 februari 2000. De Raad voor Cultuur heeft de Webwijzer Award januari 2000 gewonnen. De WebWijzer Award is ingesteld door minister van Boxtel en wordt maandelijks toegekend aan de beste overheidssites. De site (www.cultuur.nl) is ontwikkeld door Media !ntegration en vervaardigd door Media@vantage. Nieuwe activiteiten staan op stapel.

Raad voor Cultuur site

De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van de regering op het gebied van het cultuurbeleid. In het kader van zijn communicatiebeleid kon een eigen site niet achterwege blijven. De site moest niet alleen een kennismaking zijn, maar ook de werkwijze van de Raad voor Cultuur inzichtelijk maken en een database bevatten met alle uitgebrachte adviezen. De stijlkenmerken waren onder andere: state-of-the-art, duidelijk en toegankelijk.

De WebWijzer Award

De Raad voor Cultuur wint de WebWijzer Award vanwege het feit dat deze adviesraad er "als eerste in is geslaagd om de op zichzelf vrij droge materie waarmee hij zich bezighoudt op aantrekkelijke wijze via Internet toegankelijk te maken"; aldus de mening van de vakjury. Het juryrapport zegt verder dat de site aantoont dat de transparante overheid tegelijkertijd leerzaam en leuk kan zijn.

De Makers

Voorlichtster Monique Brok van de Raad voor Cultuur en directeur Irma van Zand van Media !ntegration, adviesbureau voor nieuwe media communicatie, bedachten gezamenlijk het concept voor de site. De integratie van de ‘oude communicatiemiddelen’ van de Raad en de corporate site stond daarbij centraal. Monique Brok: " Ons doel was de zichtbaarheid van de Raad te vergroten en de werkwijze te verduidelijken. Daarnaast willen we ook gebruik maken van de praktische voordelen van nieuwe media. Zo zijn de adviezen die de Raad uitbrengt integraal te downloaden en is er een aparte rubriek waar persberichten worden opgenomen. De nieuwsbrief, die een vrij lange productietijd had, hebben we opgeheven."

Na een aanbesteding werd Media@vantage geselecteerd als de sitebouwer. Dit bedrijf, gespecialiseerd in multimedia projecten, leverde een staaltje van vakmanschap. Aan de hoge eisen die de Raad voor Cultuur en Media !ntegration aan de site stelden, is op zeer fraaie wijze gehoor gegeven.

Nieuwe activiteiten

Alle betrokken partijen staan aan de vooravond van het cultuurnota-advies dat de Raad voor Cultuur eens in de vier jaar uitbrengt aan de staatssecretaris van Cultuur. Op 18 februari j.l. is al het informatieve deel van de cultuurnota-site van start gegaan. Dit deel is te bezoeken via het speciaal hiervoor ontwikkelde symbool op de homepage. Vanaf 10 mei aanstaande, de dag waarop de voorzitter van de Raad voor Cultuur het cultuurnota-advies aan de staatssecretaris van Cultuur zal aanbieden, is het integrale cultuurnota-advies ook digitaal via de cultuurnota-site van de Raad voor Cultuur op te vragen.


- EINDE BERICHT -

Bijlage:


* het jury rapport van de WebWijzer Award.

Deel: ' Website Raad voor Cultuur wint Webwijzer Award '
Lees ook