Gemeente Soest

Webdam - 5e plaats digitale gemeenten

Website Soest op vijfde plaats Webdam

De redactie van Webdam heeft de afgelopen maanden alle gemeentelijke sites in kaart gebracht en opnieuw beoordeeld.

In deze hernieuwde lijst is de gemeente Soest beloond met de 5e plaats!

Webdam beoordeelt al zo'n drie jaar gemeentelijke websites op uiterlijk, functionaliteit, inhoud en dienstverlening.

De gemeente Soest heeft het op deze gebieden dus zeer goed gedaan en heeft het `Webdammertje', het keurmerk van de top 10 sites van Webdam, ontvangen.

De volledige uitslag is te lezen op : www.webdam.nl


---

Renovatie groen

De gemeente Soest gaat een aantal groenlocaties renoveren. Het gaat voornamelijk om groen dat te kostbaar wordt in het onderhoud. In enkele gevallen betreft het groen dat van oorsprong van de gemeente Soest is, maar dat door bewoners van Soest oneigenlijk in gebruik is genomen. Het gaat om de volgende locaties in Soest en Soesterberg:
* Acacialaan;

* Versteeghlaan;

* Gemini;

* Julianaplein;

* Wostok;

* Henriëtte Blaekweg;

* Heetakker;

* Schaepmanstraat;

* Van Lenneplaan/ Betje Wolfflaan;

* Mercury;

* Willem Speelmanhof;

* Gemshoorn;

* (achter) Harperpad;

* Dalweg;

* Veenbes.

De uitvoering vindt plaats in het komende plantseizoen (winter 2002-2003). Bij grote wijzigingen in het openbaar groen zijn/worden aanwonenden direct geïnformeerd.

Voor vragen en of opmerkingen kunnen inwoners contact opnemen met het Meldpunt Woonomgeving van de Gemeente Soest, telefoon (035) 609 36 66.
---

Berichten n.a.v. B&W-besluiten d.d. 29 oktober 2002

Subsidieaanvraag

Aan het project sport- en spelbus Matchpoint is een subsidie toegekend van 1561,30. Dit bedrag is opgebouwd uit een gedeelte van de kosten voor de bus en de aanschaf, huur en vervanging van materiaal. Matchpoint is een bus die gedurende acht weken in de vakantie in de wijken De Engh, Smitsveen, Overhees en Soesterberg rijdt. Kinderen kunnen gebruik maken van sport- en spelmateriaal wat in de bus aanwezig is.

Beëindiging partnergemeente

De samenwerking met de Poolse partnergemeente Kedzierzyn-Kozle is beëindigd. De overeenkomst werd in 1994 gesloten. Het partnerschap is onder andere verbroken door het gebrek aan geïnstitutionaliseerde partnercontacten tussen de twee gemeenten.

Jeugdherberg

Het bezwaarschrift dat is ingediend tegen uitbreiding van de jeugdherberg op de Bosstraat is ongegrond verklaard. De uitbreiding valt binnen het bestemmingsplan. De gemeente Soest zal echter wel strikt controleren of de jeugdherberg zich aan de regels van het bestemmingsplan houdt.

Krediet `De Lasenberg'

Aan VSO-school `De Lasenberg' is een krediet beschikbaar gesteld dat alleen mag worden gebruikt voor de huisvesting van de leerlingen in het schoolgebouw. Er wordt gewerkt aan een totale herinrichting op het Van Arkel-terrein. Zo zullen op dit terrein twee lokalen worden gebouwd.

Ontspanningsfonds bejaardencentra

In het kader van het minimabeleid is een budget van 11.345 in de begroting opgenomen voor het ontspanningsfonds bejaardencentra. Het budget wordt in 2003 op dezelfde wijze verdeeld als vorig jaar. Er wordt budget toegekend aan het fonds van de stichting Zorgcentra, Zorgstichting Braamhage en Stichting Woonzorgcentrum Mariënburg.
---

Deel: ' Website Soest op vijfde plaats Webdam '
Lees ook