Provincie Limburg

Website streektaal in gebruik op vrijdag 24 mei

Vrijdag 24 mei stelt gedeputeerde drs. Martin Eurlings in de Statenzaal van het Gouvernement de website van de streektaal www.limburgsedialecten.nl officieel in gebruik. Dit gebeurt rond 12.30 uur in de middagpauze van het symposium t Is neet allein n kwestie van gedöld. Tijdens dit symposium in het Gouvernement staat de vraag centraal Wie haje veer t Limburgs good aan de gank? ofwel: hoe houden we het Limburgs levend?
De nieuwe website is opgesteld in het Limburgs én het Nederlands.

Op de website staat niet alleen informatie over het werk van de Raod veur t Limburgs en de politieke inspanningen voor behoud van de Limburgse taal. Er zijn ook informatieve en speelse bladzijden op te vinden. Zo staat er bijvoorbeeld een handleidinkje op over hoe men Limburgers aan hun taal kan herkennen als spreker van een bepaald plaatselijk dialect (Sherlock Holmes in t Limburgs). Op meerdere paginas van de site kunnen surfers hun berichten over het Limburgs en het culturele leven in Limburg achterlaten. Kortom:

Surf èns dr haer: dao is lich get interessants te vinje.

23-5-2002 17:09

Zoekwoorden:

Deel: ' Website streektaal Limburg in gebruik '
Lees ook