Consumentenbond

Website voor sterkere positie consument
16 juli 2001

Een nog op te richten website moet consumenten informeren over hun rechten en plichten en over mogelijkheden tot geschilbeslechting. Dit staat in de consumentennota 'Versterking vn de positie van de consument' van het ministerie van Economische Zaken.

Consumenten worden mondiger, hun behoeften veranderen en markten worden dynamischer. De overheid moet hierop inspelen: hebben consumenten voldoende ruimte om hun eigen behoeften en voorkeuren te realiseren en eigen verantwoordelijkheid te kunnen dragen?

De nota gaat vooral in op basisbescherming van consumenten. Marktfalen en knelpunten moeten tijdig opgespoord worden, zodat consumenten hier niet de dupe van worden. Ook op Europees niveau moet het consumentenbelang goed in de gaten worden gehouden, bijvoorbeeld bij wetgeving op het gebied van voedselveiligheid. Het is belangrijk dat consumenten een sterke positie hebben ten opzichte van aanbieders van producten en diensten.

De nota is goedgekeurd door de ministerraad, maar moet nog naar de Tweede Kamer. Deze zal na de zomer een beslissing nemen. De Consumentenbond, die betrokken was bij de totstandkoming van de nota, blijft met Economische Zaken in bespreking over de op te zetten site.

Informatie over consumentenrechten is te vinden op de site van de Consumentenbond en op www.consumerbasics.nl. Overige berichten:Deel: ' Website voor sterkere positie consument '
Lees ook