Rijksarchiefdienst

WWW.ARCHIEF.NL HOUDT OP TE BESTAAN

De website Nieuws uit het verleden, www.archief.nl, houdt 4 juni op te bestaan. Deze website is een platform voor de twaalf rijksarchieven die verenigd zijn in de Rijksarchiefdienst. Nu echter steeds meer Rijksarchieven verzelfstandigen en (online) samenwerkingsverbanden sluiten met andere archieven en culturele instellingen zoals bibliotheken en musea, is besloten de website niet te continueren.

De informatie die u nu kunt vinden op www.archief.nl blijft wel grotendeels behouden: de thematische databases met historische informatie en de lespakketten vindt u terug bij de website van het Nationaal Archief (voorheen Algemeen Rijksarchief), www.nationaalarchief.nl. Deze website kunt u vanaf 4 juni bezoeken. Alleen de database Strijd tegen het water vindt u daar niet, maar op de website van het Zeeuws Archief.

De database voorouders, GenLias, blijft vanzelfsprekend ook bestaan, op een nieuw adres: www.genlias.nl. Hier kunt eveneens vanaf 4 juni terecht.

Voor informatie over archiefregelingen en selectie kunt u de rubriek archiefbeheer op de website van het Nationaal Archief raadplegen.

Deel: ' Website www.archief.nl houdt op te bestaan '
Lees ook