Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Website www.overheid.nl geopend

2 september 1999
Het tijdrovende zoeken naar overheidsinformatie op Internet behoort binnenkort tot het verleden. Vandaag is de eerste stap gezet om alle overheidsinformatie voor het publiek beschikbaar te stellen via één adres. Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) heeft in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de nationale portal website www.overheid.nl geopend. Hij deed dit op een bijeenkomst voor overheden. De bewindsman gaf tevens het startsein voor de eerste landelijke publiekscampagne om het gebruik van Internet te stimuleren.
Het is de bedoeling dat alle overheden uiteindelijk op het Internet zullen zijn vertegenwoordigd. Ongeveer de helft van alle overheden beschikt op dit moment over een eigen website. Op de bijeenkomst werd daarom aan alle aanwezigen een handboek uitgereikt waarmee overheden een eigen website kunnen ontwikkelen. Het handboek is samengesteld door de Helpdesk Overheid.nl en het programmabureau Overheidsloket 2000.
Naast het uitgeven van handboeken zullen ook workshops worden georganiseerd. Verder is er een subsidieregeling voor overheden die bestuurlijke informatie via Internet willen ontsluiten. Om de naamsbekendheid van www.overheid.nl te vergroten en het gebruik daarvan te stimuleren bereidt de helpdesk verder verschillende publiekscampagnes voor. Zo zal deze en volgende maand de zogeheten Cyberbus door Nederland rijden. Deze bus is ingericht als computerlokaal waar belangstellenden kennis kunnen maken met het Internet en met www.overheid.nl.
Van Boxtel onderstreepte in zijn speech het belang van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie door de overheid. ICT biedt de overheid de kans om effectiever, efficiënter en klantvriendelijker te werken, maar ook om het democratisch gehalte van de overheid te verhogen. Het beleid van het kabinet is er dan ook op gericht om zoveel mogelijk overheidsinformatie zo breed mogelijk te verspreiden en in ieder geval wet- en regelgeving en Tweede en Eerste Kamerstukken gratis beschikbaar te stellen. Het kabinet volgt hiermee het advies "Grenzen aan de Internetdemocratie" van de Raad voor het openbaar bestuur. De kabinetsreactie op dat advies is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deel: ' Website www.overheid.nl geopend '
Lees ook