PERSBERICHT - 28 NOVEMBER 1999

Informatie en boeking via internet

Zwitserland online sterk vernieuwd

Zwitserland Toerisme heeft zojuist een totaal nieuwe website gelanceerd en daarmee nieuwe accenten gezet in het toerisme. De websurfer kan er niet alleen toeristische informatie over Zwitserland vinden, maar ook online vragen stellen en zelfs boeken. De site kent zes taalversies, waaronder Nederlands.

Dromen, plannen, go!

Zwitserland Toerisme legt op het web de nadruk op individueel contact met de potentiële vakantiegast. De klant kan als het ware een elektronische reis door Zwitserland maken via de begrippen Dromen - Plannen - Go! `Onder-weg' kan hij zijn mening over plaatsen en producten geven, een filmpje bekijken of alvast een elektronische ansichtkaart aan vrienden versturen. Bij vragen over een plaats, aanbieding of activiteit kan online contact opgenomen worden met het Callcenter, dat ook voor boeking kan zorgen.

Klantenbinding

Door de website voortdurend met nieuwe informatie en aantrekkelijke aanbiedingen te `voeden' wil Zwitserland Toerisme zijn klantenbinding versterken. Dit zal vanaf het voorjaar van 2000 ondermeer gebeuren met het uitwisselen op het web van vakantie-ervaringen, het verhogen van de interactiviteit door `chat tools', het `veilen' van logies en aanbiedingen via een `auction tool' en het opzetten van een `shop' voor vlieg- en treintickets, wandelkaarten, sportartikelen en boekwerken.

Gratis telefoon- en faxnummer

Vanaf 1 december aanstaande breidt Zwitserland Toerisme zijn service voor de Europese klant voorts uit met de invoering van een gratis telefoon- en faxnummer. De nummers geven 7 dagen per week van 08.00 -
21.00 uur verbinding met het Europese Callcenter (Nederlandstalig: ma-vr 08.00 - 17.00 uur). De gratis consumentennummers per 1 december
1999 zijn: telefoon 00800 100 200 30, telefax 00800 100 200 31.

Deel: ' Website Zwitserland Toerisme online sterk vernieuwd '
Lees ook