Programmabureau Advies Overheid.nl

Websites van ILV en SIDV vernieuwd

De websites van het Informatiepunt Lokale Veiligheid (ILV) en het Steun- en Informatiepunt Drugs en Veiligheid (Sidv) zijn vernieuwd. Op het gebied van lokaal drugbeleid (Sidv) en het brede terrein van veiligheidsbeleid (ILV) zijn op deze sites onder meer achtergrondinformatie, best practices, relevante publicaties, nieuwsberichten en congresagenda's te vinden.

De beide sites hebben een nieuw uiterlijk en zijn veel prettiger in het gebruik geworden. De nieuwe structuur maakt het eenvoudiger om bij de gewenste informatie te komen. Er is een uitgebreide zoekfunctie toegevoegd en via een e-mailformulier kunnen direct vragen aan het ILV of het Sidv worden gesteld. Daarnaast zijn beide sites inhoudelijk sterk vernieuwd en uitgebreid.

Het ILV en het Sidv en zijn in 1998 opgericht in opdracht van de ministeries van BZK, van Justitie en van VWS (Sidv) en de VNG. Beide steunpunten zijn ondergebracht bij de VNG en werken nauw samen. Zij ondersteunen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en andere voor (drugs en) veiligheid relevante actoren bij het aanpakken van de veiligheidsproblematiek op lokaal niveau. Centraal staan daarbij bundeling en verspreiding van informatie en kennis, het bieden van een platform en het beantwoorden van vragen vanuit de doelgroep.

De websites zijn te vinden via www.ilv.nl en www.sidv.nl.

www.ictu.nl

Deel: ' Websites van ILV en SIDV vernieuwd '
Lees ook