Ministerie van Binnenlandse Zaken


Webwijzer Award januari 1999 naar twee informatiesystemen Gemeente Amsterdam

29 januari 1999
De gemeente Amsterdam heeft met het Publieksinformatiesysteem Gemeente Amsterdam en het Bestuurlijk Informatiesysteem Amsterdam de tweede Webwijzer Award gewonnen. De Webwijzer Award is een prijs die een vakjury maandelijks toekent aan sites van overheden, musea en archiefdiensten. De prijs is ingesteld in het kader van het project Communicatie Overheid - Burger door minister Van Boxtel, belast met het overheidsinformatie-beleid. Het project is onderdeel van het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen.
Goede, juiste en tijdige informatie is één van de basisvoorwaarden voor zowel participatie van de burger als voor dienstverlening aan de burger. De jury van de Webwijzer Award is van mening dat de gemeente Amsterdam met haar informatiesystemen op een goede wijze invulling geeft aan deze basisvoorwaarden.
In het Publieksinformatiesysteem Gemeente Amsterdam (PIGA) - de vraagbaak van de gemeente Amsterdam - zijn 11.000 antwoorden verzameld op vragen over Amsterdam. PIGA bevat gegevens over de organisatie en het bestuur van zowel de gemeente Amsterdam als van niet-commerciële instellingen. Het bevat namen, adressen, topografische kaarten, telefoonnummers, openingstijden en beschrijvingen van organisaties, alsmede beschrijvingen van regelingen, vergunningen, taken en producten van de overheid. De jury oordeelt dat de gemeente erin is geslaagd het systeem op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar te stellen aan het publiek via Internet.
Het Bestuurlijk Informatiesysteem Amsterdam (BISA) is een databank waarin stukken van onder meer de Gemeenteraad kunnen worden geraadpleegd.
Het BISA bevat daarnaast de van kracht zijnde gemeentelijke verordeningen. Deze documenten die dagelijks worden bijgewerkt, bevatten naast de volledige tekst ook aanvullende informatie, als de data van behandeling, het genomen besluit, de portefeuille, enzovoorts.
De gemeente geeft volgens de jury hiermee nader vorm aan zowel de actieve als de passieve openbaarheid van haar stukken en wordt daarmee transparanter voor haar burgers.

Deel: ' Webwijzer Award januari 1999 naar informatiesystemen A'dam '
Lees ook