expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

VenW: WECK TIJDENS VERHOREN NIET ACTIEF IN FUNCTI

J.W. WECK TIJDENS DUUR OPENBARE VERHOREN NIET ACTIEF IN FUNCTIE

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de volgende brief ontvangen van de heer mr. J.W.
Weck, Directeur-Generaal Telecommunicatie en Post en voormalig Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst bij het ministerie:

'Bij gelegenheid van de verhoren door de enquetecommissie Bijlmerramp zijn door (voormalige) ambtenaren van de LVNL/LVB verklaringen afgelegd die tot grote verontruste reacties hebben geleid en waarbij naar mijn oordeel ten onrechte ook mijn persoon in het geding is gekomen. Ik heb over deze en andere kwesties aan de enquetecommissie in een voorgesprek reeds alle mij bekende informatie gegeven. Ik hoop op zo kort mogelijke termijn door de enquetecommissie in de gelegenheid te worden gesteld in het openbaar en onder ede deze informatie te bevestigen.

Ik heb besloten u te vragen ermee in te stemmen dat ik mijn huidige functie van Directeur-Generaal Telecommunicatie en Post tijdelijk, te weten voor de duur van de openbare verhoren, niet actief uitoefen. Dit om te voorkomen dat ik door de thans ontstane situatie in mijn functioneren als Directeur-Generaal wordt belemmerd, een en ander mede in het belang van het Directoraat-Generaal.'

Minister Netelenbos heeft dit verzoek inmiddels ingewilligd.

Ben Wouters, 06-57653791


05 feb 99 17:24

Deel: ' 'Weck tijdens openbare verhoren niet actief in functie' '
Lees ook