WEDEROM STERKE WINSTGROEI BIJ UNIQUE INTERNATIONAL VAN RUIM 29%

Resultaten
Unique International N.V., flexibele arbeid, opleidingen, informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft over de eerste 9 maanden van 1999 een nettowinst - vóór amortisatie goodwill - gerealiseerd van NLG 47,1 miljoen (Euro 21,4 miljoen). De stijging van de nettowinst ten opzichte van de eerste 9 maanden van 1998 (NLG 36,4 miljoen; Euro 16,5 miljoen) bedraagt 29,4%. De winst per aandeel - vóór amortisatie goodwill - steeg met ruim 17% van NLG 2,09 (Euro 0,95) naar NLG 2,45 (Euro 1,11).

Het aantal vestigingen nam vanaf 1 januari 1999 toe met 19 waardoor het aantal vestigingen thans 252 bedraagt.

De omzet groeide met ruim 22% van NLG 576,2 miljoen (Euro 261,5 miljoen) naar NLG 705,5 miljoen (Euro 320,1 miljoen). De autonome groei bij de uitzendondernemingen ontwikkelde zich voorspoedig en bedroeg meer dan 10%. De autonome groei bij de specialistische bureaus lag over het algemeen lager door de schaarste op de arbeidsmarkt van specialisten alsmede de tijdelijk lagere vraag in de energiesector. Het bedrijfsresultaat bedraagt NLG 73,2 miljoen (Euro 33,2 miljoen) en is in vergelijking met de eerste 9 maanden van 1998 (NLG 55,5 miljoen; Euro 25,2 miljoen) gegroeid met 32%. In procenten van de omzet bedraagt het bedrijfsresultaat 10,4% (1998: 9,6%). Onder de post "buitengewoon resultaat" is in het derde kwartaal van 1999 voor circa NLG 0,6 miljoen netto (Euro 0,3 miljoen) extra lasten meegenomen in verband met kosten samenhangende met een niet doorgegane fusie.

In de financiële gegevens over de eerste 9 maanden van 1999 zijn inmiddels alle resultaten (pro rata verwervingsmoment) van de nieuw geacquireerde ondernemingen meegenomen. Dit zijn:

· Telecom Direct en AIP (vanaf 1 april 1999)
· Job-In, Topmen en Lemmens Consulting (vanaf 1 juli 1999)

Vooruitzichten
De Raad van Bestuur van Unique International handhaaft haar op 2 september 1999 uitgesproken verwachting van een stijging van de winst per aandeel, vóór amortisatie van goodwill, voor het gehele jaar 1999 van circa 20%.

Bedrijfsprofiel
Unique International omvat, als multi-niche organisatie, een groep van ondernemingen die actief zijn in de uitzending, projecten, detachering, opleidingen, consultancy en training in de algemene, technische, alsmede de automatiseringssectoren. Met 252 vestigingen is de groep actief in Nederland en België. Unique International realiseert haar groei enerzijds autonoom en anderzijds door middel van acquisities van gespecialiseerde aanbieders op de arbeidsmarkt zowel in Nederland en België als daarbuiten. Grondige marktverkenning rechtvaardigt de verwachting dat Unique in 2000 op de omvangrijke en snel groeiende Duitse markt aanwezig zal zijn. Door het operationeel worden van een nieuw electronisch wervingssysteem zal de autonome groei bij met name de specialistische bureaus naar verwachting een sterke impuls krijgen. Dankzij haar brede dienstenassortiment is Unique voor veel ondernemingen met een breed geschakeerde vraag naar vakspecialisten een aantrekkelijke business partner. Aan de aanbodzijde voelen vele specialisten zich op hun vakgebied aangetrokken door één van de werkmaatschappijen van Unique International. Over 1998 is een omzet behaald van NLG 810 miljoen (Euro 368 miljoen) en bedroeg de winst NLG 53 miljoen (Euro 24 miljoen). Unique International is genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs in Amsterdam.

Bijlage: Kerncijfers (1 pagina)

Almere, 9 november 1999
Raad van Bestuur van Unique International N.V.

Voor nadere informatie: De heer R. Icke RA, Telefoon: (+31) 36 538 24 19

bijlage: Unique International N.V. koers euro 2,20371

Geconsolideerde resultatenrekening
(bedragen in miljoenen)
1999 1998 1998
01-01 t/m 30-09 01-01 t/m 30-09 01-01 t/m 31-12 NLG Euro NLG Euro NLG Euro

Netto omzet 705,5 320,1 576,2 261,5 810,0 367,6
groei 22%

Bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill 73,2 33,2 55,5 25,2 81,9 37,2 als % van de omzet 10,4% 9,6% 10,1%
Amortisatie goodwill 1,3 0,6

Bedrijfsresultaat na amortisatie goodwill 71,9 32,6 55,5 25,2 81,9 37,2

Financiele baten en lasten -0,9 -0,4 -0,4 -0,2 -1,0 -0,5 Buitengewoon resultaat -0,3 -0,1
Resultaat voor belastingen 70,7 32,1 55,1 25,0 80,9 36,7 Belastingen -24,9 -11,3 -17,8 -8,1 -26,6 -12,1

Aandeel van derden -0,9 -0,4 -1,2 -0,5
Nettowinst 45,8 20,8 36,4 16,5 53,1 24,1
als % van de omzet (voor amortisatie goodwill) 6,7% 6,3% 6,6% groei voor amortisatie goodwill 29,4%

Aantal uitstaande aandelen 19230,5 *) 17432,7 **) 17698,8 **)

Per aandeel *)fs20
Netto winst voor amortisatie goodwill 2,45 1,11 2,09 0,95 3,00 1,36 Stijging WPA 1999 t.o.v. 1998 17%
Cash Flow 2,96 1,34 2,45 1,11 3,53 1,60


*) op basis van het aantal uitstaande aandelen
**) op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen

Deel: ' Wederom sterke winstgroei bij Unique International '
Lees ook