Gemeente Borsele


Kern met pit

Wedstrijd daagt bewoners uit leefomgeving te verbeteren

Voor de achtste maal organiseert de KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) een wedstrijd onder de naam Kern met Pit. Het is de bedoeling dat dorpsbewoners een project starten dat als doel het verbeteren van de eigen woonkern heeft. Dit project moet vóór 31 augustus 2000 zijn afgerond. Het is een wedstrijd zonder verliezers; iedere groep die haar project voor de aangegeven datum tot een goed einde brengt, ontvangt f 1.000,-. Daarnaast is er een themaprijs beschikbaar.

Voorbeelden van eerder uitgevoerde projecten zijn o.a. het inrichten van een speeltuin, het opknappen van een dorpshuis, het uitzetten van een natuurpad, het realiseren van een speel-o-theek en nog veel meer. Nieuw in de achtste versie is het thema 'Natuur dichtbij huis'. Deelnemers die hun project binnen dit thema uitvoeren maken kans op een speciale trofee en een extra geldprijs van f 1.500 -. Geïnteresseerden kunnen vanaf 1 januari 1999 inschrijven. De enige criteria voor deelname zijn dat het project plaats moet vinden in de directe woonomgeving en dat het voor en door de bewoners zelf wordt uitgevoerd.

Een brochure met nadere informatie over de wedstrijd (looptijd, projectcriteria, wijze van aanmelden, etc.) is te verkrijgen bij KNHM, Postbus 33, 6800 LE Arnhem, tel. (026) 4455146, fax (026) 4437827, e-mail: kmp@knhm nl, of bij Gemeente Borsele, t.a.v. Kim Geelhoed, afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 561730.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wedstrijd daagt bewoners Borsele uit tot meer pit '
Lees ook