Gemeente Bergschenhoek


Wedstrijd daagt bewoners uit

Iedere stads- of dorpsbewoner die de komende anderhalf jaar samen met zijn medewijk- of dorpsbewoners een eigen woonkern wil verbeteren, komt in aanmerking voor een prijs.

Deze prijs maakt deel uit van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit, waarvoor KNMH (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) 200.000 euro aan prijzengeld beschikbaar stelt.

Het is een wedstrijd zonder verliezers: voor iedere groep die haar project voor 31 augustus tot een goed einde brengt, heeft KNHM 1000 euro gereserveerd. Daarnaast worden de tien meest bijzondere projecten onderscheiden met een trofee en een extra geldprijs van 1500 euro.

KNMH organiseert de wedstrijd nu voor de negende maal. Uitgangspunt van Kern met Pit is dat bewoners zelf het beste weten hoe zij hun woonomgeving kunnen verbeteren. Zij dagen de KNHM uit Wedden dat wij ons project voor 31 augustus 2003 afgerond hebben?.

De enige criteria voor deelname zijn: het project vindt plaats in de directe woonomgeving en wordt door en voor de bewoners zelf uitgevoerd. In de acht vorige rondes zijn tienduizenden mensen bezig geweest met het inrichten van een speelterrein, het opknappen van een dorpshuis, het uitzetten van een natuurpad, het opzetten van een wijkkrant, het realiseren van een speel-o-theek en nog veel meer.

Meer informatie over de wedstrijd (looptijd, projectcriteria, wijze van aanmelden etc) is te verkrijgen bij KNMH, Postbus 33, 6800 LE Arnhem, telefoonnummer 026-4455146, internet: www.knhm.nl.

Laatste wijziging: 17 mei 2002
Copyright © 2002 Gemeente Bergschenhoek
Techniek, realisatie en onderhoud Aralto ICT

Deel: ' Wedstrijd daagt bewoners uit in Bergschenhoek '
Lees ook