Nederlands Uitgeversverbond

Wedstrijd onderwijsprojecten Stichting Krant in de Klas

Tijdens de openbare jaarvergadering van De Nederlandse Dagbladpers heeft op 13 september jl. in Hotel Okura Amsterdam NDP-voorzitter drs. C.G.G. Spaan de winnaars bekendgemaakt van de onderwijsprojectenwedstrijd van de 25 jaar bestaande Stichting Krant in de Klas.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs, die in hun lesprogramma het gebruik van dagbladen bevorderen op een voor scholieren aantrekkelijke manier, konden met hun project 2.500 gulden winnen.

De jury, die bestond uit mw. drs. H. dAncona (voorzitter), drs. L.H.A. Lichtenberg van het Bedrijfsfonds voor de Pers en drs. B. Wiebenga van Stichting Lezen, koos de volgende winnaars:
* in de categorie basisonderwijs: basisschool De Wegwijzer te Bunschoten-Spakenburg;

* in de categorie voortgezet onderwijs onderbouw: Gemini College te Ridderkerk;

* in de categorie voortgezet onderwijs bovenbouw: ROC Oost-Nederland te Enschede.

Een speciale vermelding, goed voor 500 gulden, kreeg het scholingsproject Jonge Moeders Zelfstandig in Rotterdam.

Deel: ' Wedstrijd onderwijsprojecten Stichting Krant in de Klas '
Lees ook