SP

Week van de Bureaucratie van start

SP-Kamerlid Agnes Kant heeft maandag het startsein gegeven voor een offensief tegen de bureaucratie in de zorg. In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis werd door zorgwerkers uiteengezet wat voor problemen de bureaucratie veroorzaakt. Volgens Kant wordt er door de politiek veel gesproken over de bureaucratie, maar wordt het nooit concreet gemaakt, laat staan dat er voorstellen worden gedaan voor oplossingen.

Het startsein voor de Week van de Bureaucratie werd gegeven met de presentatie van de 'Bureaucratie Brigade' die met papierversnipperaars langs zorginstellingen gaat. In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis vertelde KNO-arts Van Brekel dat kankerpatiënten vaak onnodig lang in het ziekenhuis blijven liggen omdat de Regionale Indicatie Organen (RIO's) er te lang over doen om bijvoorbeeld de indicatie voor thuiszorg te geven. Ook is het wachten vaak op machtigingen van zorgverzekeraars. Dit leidt tot extra kosten en bedden worden onnodig bezet gehouden, waardoor operaties van andere kankerpatiënten moeten worden uitgesteld.

In alle instellingen die Kant deze week bezoekt, wordt gesproken met werkers over hun ervaringen met bureaucratie. Ook via e-mail (zvi@sp.nl) en een telefonisch meldpunt (070-3182806) kunnen zorgwerkers hun klachten kwijt en voorstellen doen ter verbetering van hun werksituatie. Aan het einde van deze week worden door de SP voorstellen gelanceerd om concrete voorbeelden van bureaucratie aan te pakken. Daarbij wordt een schatting gemaakt hoeveel geld dit oplevert en hoeveel zorg daarvan weer geleverd kan worden. De week wordt zaterdag 22 maart in Utrecht afgesloten met een conferentie over bureaucratie in de zorg.


Meer informatie: Agnes Kant, 06 51 26 29 18

17 mrt 03 16:05

Deel: ' Week van de Bureaucratie van start '
Lees ook