Gemeente Haarlemmermeer

ga terug Haarlemmermeer actueel

* Weekagenda College

Zondag 7 oktober

13.30 uur
Burgemeester Van Houwelingen is aanwezig op de Floriade bij een bloemenhuldiging van Stichting Promotie Vijfhuizen .

Maandag 8 oktober

19.30 uur
Raadscommissie Ruimte, Economie, Grondbedrijf en Luchthaven

Woensdag 10 oktober

16.00 uur
Wethouder Van der Riet is vanaf 20.00 uur aanwezig bij de informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp van Zwaanshoek Noord en Boseilanden.
Lokatie: dorpshuis De Oase te Zwaanshoek.

19.30 uur
Gezamenlijke vergadering van Raadscommissie Ruimte, Economie, Grondbedrijf en Luchthaven met de raadscommissie Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van de gemeente Amsterdam en de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur. Lokatie: stadhuis van Amsterdam

Donderdag 11 oktober

14.00 uur
Gemeenteraadsvergadering

18.30 uur
Wethouders Blankers en Spijkers wonen de feestavond t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Ondernemers Vereniging Hoofddorp bij in Schouwburg De Meerse

Zaterdag 13 oktober

15.00 uur
Burgemeester Van Houwelingen is aanwezig op de afscheidsreceptie van postcommandant Brandweer Rijsenhout de heer J. Bart. Locatie: Anna's Hoeve Aalsmeerderwweg 755, Rijsenhout

16.00 uur
Wethouder Van der Linden verricht de officiële openingshandeling van het derde kunstgrasveld van de MHC De Reigers, Arnolduspark 5 te Hoofddorp

Maandag 15 oktober

19.30 uur
Raadscommissie Wonen en Verkeer

Woensdag 17 oktober

19.30 uur
Raadscommissie Openbare Werken en Milieu

19.30 uur
Raadscommissie Algemene Bestuurszaken en Middelen

20.30 uur
Gecombineerde raadscommissie Algemene Bestuurszaken en Middelen en Openbare Werken en Milieu

Donderdag 18 oktober

09.45 - 13.15 uur
Burgmeester Van Houwelingen brengt een werkbezoek aan Beinsdorp, vertrekpunt dorpshuis "Het Eiland" te Beinsdorp

19.30 uur
Raadscommissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur

Indien niet anders vermeld is het raadhuis plaats van samenkomst

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Weekagenda B&W Haarlemmermeer '
Lees ook