Persbericht Amsterdam Exchanges


16 Apr 1999 Weekbericht agrarische termijnmarkt Amsterdam Exchanges 9 t/m 15 april

Hoge omzetten op de diverse markten
Op de agrarische termijnmarkt van Amsterdam Exchanges werd de afgelopen week levendig gehandeld. De totale omzet in agrarische futures en opties bedroeg 3.100 contracten. Het grootste deel hiervan was aardappeltermijncontracten.

De omzet op de aardappeltermijnmarkt kwam uit op 2.290 contracten. Net als de week hiervoor stond het juni-contract het meest in de belangstelling (bijna 2.300 contracten; 57% van de omzet op de aardappeltermijnmarkt). Een van de redenen voor de flinke handel in het juni-contract was waarschijnlijk de prijsbewegingen. De hoogste prijs die voor dit contract moest worden betaald of kon worden ontvangen was 33 euro. De laagste prijs werd donderdag genoteerd en bedroeg 29.20 euro. De slotnotering van het contract met leveringsmaand juni was deze week 29,60 euro. Dit was 7,2% minder dan het vorige slot. Voor de aprilcontracten levering 1999 en 2000 was er weinig verschil in de slotnoteringen. April 1999 kende een slotprijs van 30 euro (plus 1,35%); april 2000 noteerde 13,20 euro (min 0,75%).

De handel in aardappelopties was relatief rustig, met een enorme uitschieter op dinsdag. Die dag werden 131 opties verhandeld, tegen een daggemiddelde van 36 opties. Van die 131 optiecontracten was meer dan de helft een put maart 2000 met uitoefenprijs 11,25 euro.

Beleggers in varkenstermijncontracten zagen de prijs voor zowel het april- als het mei- en junicontract omlaag gaan. Het grootst was de prijsdaling bij het contract met leveringsmaand juni. Dit ging 3,17% omlaag en noteerde aan het eind van deze verslagperiode 0,854 eurocent (vorig slot: 0,882 eurocent). Voor het april-contract kwam een slotnotering van 0,748 eurocent in de boeken. Eerder in de week kwam voor dit contract nog een slotprijs tot stand van 0,785 eurocent. Leveringsmaand mei noteerde op donderdag een slot van 0,830 eurocent. In de periode van 9 tot en met 15 april werden totaal ruim 570 varkenstermijncontracten verhandeld.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Deel: ' Weekbericht agrarische termijnmarkt Amsterdam Exchanges '
Lees ook