Weekendafsluiting lingebrug bij thedingsweert Tiel

Weekendafsluiting lingebrug bij thedingsweert Tiel

De Lingebrug bij Tiel (N834), tussen de Berenkuil en Thedingsweert, wordt dit jaar vervangen door een nieuwe betonnen brug. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al in gang gezet. Het uitvoeringswerk start in het weekend van vrijdag 21 augustus. De brug is dan afgesloten van vrijdag 21.00 uur tot maandag 24 augustus 5.00 uur voor alle verkeer. De omleidingen staan met borden langs de weg aangegeven.

Provincie Gelderland heeft het initiatief genomen de brug te vervangen omdat hij niet meer voldoet aan de technische eisen van deze tijd.

Werkzaamheden

De huidige brug wordt in delen gesloopt. Vervolgens wordt, ook weer in delen, een geheel nieuwe brug gerealiseerd. De nutsbedrijven zijn al bezig met het verleggen van kabels en leidingen. Deze week starten de voorbereidende werkzaamheden. In het weekend van 21 augustus wordt de brug afgesloten en beginnen de eerste werkzaamheden. Er volgt later nog een tweede weekendafsluiting, de datum wordt op een later moment bekend gemaakt.

Verkeersmaatregelen Het werk kan niet worden uitgevoerd zonder verkeershinder. Aannemer Aan de Stegge Bouw en de provincie proberen de hinder echter tot een minimum te beperken. Naar verwachting is het werk eind dit jaar gereed. Met uitzondering van de twee weekendafsluitingen blijft de weg in twee richtingen beschikbaar. Er worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Fietsers Fietsers volgen tijdens de gehele werkperiode, dus ook na de werkweekenden, een korte omleiding van circa 100 meter via Thedingsweert.

Informatieochtenden

Tijdens de werkzaamheden organiseert de aannemer elke twee weken een inloopochtend op de donderdagen van oneven weken van 9.30 tot 10.30 uur in wijkcentrum de Drumpste Hof, De Balije 1 in Tiel. De eerste inloopochtend wordt gehouden op donderdag 27 augustus.

Robuuste Investeringsimpuls

De vervanging van de brug past binnen het kader van de Robuuste Investeringsimpuls van provincie Gelderland. Hiermee wordt een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland gestoken. Projecten van de Robuuste Investeringsimpuls moeten voor 2016 gerealiseerd zijn. Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur.

Meer informatie

Op de website van de provincie, www.gelderland.nl/N834-Brug-over-de-Linge staat actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden.

Deel: ' Weekendafsluiting lingebrug bij thedingsweert Tiel '
Lees ook