PERSBERICHT

Weekendcursus Tibetaanse Yoga & Meditatie
door Chrissie Coburn Krzowska

In het weekend van 26 & 27 juni is er een cursus Tibetaanse Yoga & Meditatie in Wageningen. De cursus wordt gegeven door Chrissie Coburn Krzowska. De cursus wordt gehouden in de oefenzaal van 't Venster, Wilhelminaweg 3 - A, Wageningen en start om 10.00 uur.

TONG-LEN MEDITATIE
Tibetaanse Yoga & meditatie is een verzamelnaam voor oefeningen die afkomstig zijn uit of geonspireerd zijn door het Tibetaanse Boeddhisme.

De Tibetaanse Yoga & meditatie oefeningen beogen meer dan het verbeteren van de lichamelijke gezondheid. Ze zijn gericht op het realiseren van positieve veranderingsprocessen op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. De ontwikkeling van innerlijke rust, mededogen en geestelijke helderheid zijn daarbij kernbegrippen.

Ter ondersteuning worden oefeningen ter verbetering van houding, natuurlijke beweging en ademhaling gebruikt. Deze oefeningen zijn afkomstig van oefensystemen uit China (Qigong), India en Tibet en zijn gebaseerd op overeenkomstige filosofische en spirituele uitgangspunten.

De oefeningen die Chrissie Coburn Krzowska in deze workshop zal onderrichten, monden uit in de zogenaamde Tong-Len meditatie. De heilzame effecten van deze meditatie berusten op het ontwikkelen van een heldere en compassievolle houding jegens anderen en onze omgeving. Hoewel de Tong-Len meditatie afkomstig is uit het Tibetaanse Boeddhisme, zijn deze meditatieve oefeningen niet gebonden aan een specifieke religieuze overtuiging. De Tong-Len meditatie is in feite een 'spirituele techniek' die werkzaam kan zijn binnen ieders eigen levensovertuiging.

CHRISSIE COBURN KRZOWSKA
Chrissie Coburn Krzowska had als kind een natuurlijke aanleg tot het genezen van mensen en dieren in haar omgeving. Deze aanleg leidde haar naar vele verschillende genezingsmethoden, 'genezers' en culturen.

Ze bestudeerde onder meer Qigong, Taijquan, Reiki, Avatar en Hatha en Raja Yoga. Haar studie en beoefening van het Tibetaanse Boeddhisme is in dit alles altijd een rode draad geweest. Dit komt tot uitdrukking in het onderwerp van deze workshop.

De laatste twaalf jaar is ze fulltime werkzaam als 'natural healer' en gediplomeerd en erkend door verschillende gerenommeerde organisaties op dit terrein. Haar meest recente erkenning is het eredoctoraat in 'Naturopathy' van het 'Institute of Native American Studies', voor haar werk bij de Cherokee Indianen in Noord Carolina.

In haar werk ontmoet en geneest ze mensen met uiteen lopende klachten en problemen. Hoewel haar aanpak vaak sterke verbeteringen kan geven van lichamelijke klachten, richt zij zich in de eerste plaats op de geestelijke belemmeringen die er achter liggen. In de week na de cursus zal ze nog in Wageningen blijven en kan men ook een afspraak maken voor een persoonlijk consult.

HULPPROJECTEN
Naast haar werk als 'natural healer' werkt ze mee aan diverse hulpprojecten, onder meer ten behoeve van Tibetaanse en Nepalese weeskinderen in Nepal en Noord India. Zo zette zij bijvoorbeeld een school op en organiseerde ze tevens de fondsen waarmee de scholing van deze kinderen bekostigt kon worden. Het geld hiervoor komt deels uit haar eigen inkomsten en vooral uit donaties.

Een gedeelte van de opbrengst van deze cursus zal door de organisator geschonken worden aan de organisatie via welke Chrissie Coburn Krzowska haar hulpprojecten tot uitvoer brengt. Deze organisatie heet TERA (Tibetan Education and Relief Foundation) en is in Groot Brittannik officieel geregistreerd als liefdadigheidsinstelling.

Voor informatie of opgave kunt U contact opnemen met Sydney Leijenhorst, Johan Buziaustraat 61, 6708 NR Wageningen. Telefoon: 0317-415883; Fax: 0317-416959; E-mail: tamo@wxs.nl; Homepage:
http://home.wxs.nl/~tamo/cursussen.htm

Deel: ' Weekendcursus Tibetaanse Yoga & Meditatie '
Lees ook