Tijd voor de Mantelzorger

De LOT, vereniging van mantelzorgers organiseert in samenwerking met Xzorg en het SBI, weekenden voor mantelzorgers

BUNNIK, 20020530 -- Dit voorjaar is gestart met een aantal weekenden vrijaf voor mantelzorgers. Onder de naam 'Zorg voor jezelf dagen' zijn de weekenden van start gegaan en worden door mantelzorgers heel positief beoordeeld. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat zij zeer tevreden zijn over het programma en de entourage van deze weekenden. Mantelzorgers krijgen de gelegenheid even afstand te nemen van hun dagelijkse situatie en doen energie op om de zorg thuis weer op te pakken. Vanwege het succes brengt de LOT nu het najaarsprogramma uit.

Mantelzorgers zijn vrouwen, mannen en kinderen die gedurende langere tijd de zorg op zich nemen voor een naaste. Dat kan zijn: een partner met een chronische ziekte, een gehandicapt kind, een dementerende ouder of een hulpbehoevende buur. Kenmerk van deze zorg is dat deze langdurig en onbetaald is. Ruim 1,5 miljoen mensen zorgt regelmatig voor een naaste en deze groep is als maar groeiende. Een "harde kern" van 500.000 mantelzorgers is 24 uur per dag belast met de zorg voor een naaste.

Dat de voortdurende zorg die aan een ander verleend wordt uiteindelijk consequenties heeft voor de mantelzorger is duidelijk. Overbelasting van mantelzorgers is aan de orde van de dag. In veel gevallen wordt mantelzorg gecombineerd met een betaalde baan, waardoor er geen tijd overblijft voor ontspanning, vrije tijd of vakantie. Het risico dat de mantelzorger hierdoor zelf patiënt wordt is duidelijk aanwezig.

Om verbetering in deze situatie te brengen en de mantelzorger in staat te stellen de veelal zware zorglast te kunnen blijven dragen, is "respijt" noodzakelijk. Even los van de zorg, wat tijd voor zichzelf. Komend najaar worden er 8 weekenden speciaal voor mantelzorgers georganiseerd.

De weekenden, die toegankelijk zijn voor iedere mantelzorger, bieden een ideale combinatie van ontspanning, lotgenotencontact en leren van en met elkaar. Op mooi gelegen locaties in het land worden kleine groepen mantelzorgers in staat gesteld even wat tijd voor zichzelf te nemen.

Als extra toegevoegde waarde zal de LOT Vereniging van mantelzorgers bemiddelen om vervangende zorg voor de achterblijvende patiënt te regelen, zodat de mantelzorger er met een gerust hart een paar dagen tussenuit kan. Hiertoe wordt samengewerkt met landelijke organisaties zoals Xzorg in Bunnik, Stichting Thuisverzorging van Gehandicapten te Houten en het Landelijk Steunpunt Vrijwillige Thuishulp te Den Haag. Deze organisaties zijn actief in de ondersteuning van mantelzorgers.

Voor organisaties is er de mogelijkheid om een weekend-op-maat speciaal voor de eigen achterban te regelen. In dit weekend is er nog meer ruimte om het programma en de begeleiding af te stemmen op de specifieke wensen van de deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 20 personen.

De folder met het najaarsprogramma is op te vragen via een speciaal telefoonnummer: 0343 - 473 432 . Daar is ook alle informatie over de "Zorg voor jezelf dagen" te verkrijgen. Als men een mantelzorger wil verrassen of bedanken met een ontspannend weekend uit, kan gebruikmaken van de "Zorg voor jezelf" cadeaubon. Deze is op te vragen via bovengenoemd telefoonnummer.

13 t/m 15 september 50+ Doorn
27 t/m 29 september Alle leeftijden Kortehemmen
4 t/m 6 oktober 50+ Oisterwijk
18 t/m 20 oktober Tot 50 jaar Doorn
8 t/m 10 november 50+ Oisterwijk
15 t/m 17 november Alle leeftijden Kortehemmen
22 t/m 24 november Alle leeftijden Aardenburg
13 t/m 15 december Alle leeftijden Doorn

Deel: ' Weekenden vrijaf voor mantelzorgers '
Lees ook