---

Onderwerp: Limburgse weekendtips op agenda.hbvl.be

Auteur: erwin vanherle
E-mail: evanherle@rug.be
Bedrijf: Regionale Uitgeversgroep
Adres: Herckenrodesingel 10
Plaats: Hasselt
Tel.: 011 878 522
Fax: 011 88 493

HASSELT - In het samenstellen van de wekelijkse agenda van het Belang van Limburg kruipt telkens weer veel tijd en door plaatsgebrek moet de redactie vaak ook streng shiften in het ruim en gevarieerd aanbod. De agendadienst stelt daarom voortaan een uitgebreidere databank open via internet.

Je kan er vooruit in de tijd zoeken - niet alleen de week van vrijdag tot de daaropvolgende donderdag - zoals dat in de printversie van Het Belang van Limburg gebeurt, maar ook wat daarna op stapel staat, is opvraagbaar.

Je kan op rubriek - wandelen, varia, expo... - zoeken maar ook op periode, gemeente en trefwoord. Sommige items worden extra belicht en zullen in de toekomst ook opgevrolijkt worden met foto's. De Limburgse Culturele Centra - Overleg Limburgse Culturele Centra en Cultureel Centrum Hasselt - zijn mee op de trein gesprongen en plaatsen hun programmatie rechtstreeks op het net. Je kan ook doorklikken naar achterliggende info-fiches van deze Culturele Centra

Voortaan kun je je eigen activiteiten ook via deze databank aan de redactie doorgeven - per brief of fax kan natuurlijk ook nog steeds (zie lager). We screnen elke werkdag de inkomende voorstellen en stellen ze dan open voor online raadpleging. De tips die geschikt zijn voor de krant, worden opgenomen in de wekelijkse Weekendtips.

Plaatsgebrek noopt ons er toe cursussen uit de (kranten-)agenda te weren. In onze databank vind je die echter wel terug dankzij de Educatieve Wegwijzer, een dienst van het Cultureel Centrum Hasselt. De Educatieve Wegwijzer verzamelt al ruim 10 jaar informatie over de volwasseneneducatie. Op de webpagina's van de Educatieve Wegwijzer vind je actuele informatie omtrent onderwijs, beroepsopleidingen, vormingsactiviteiten en cursussen voor volwassenen in de regio Midden-Limburg. In de databank steken enkele duizenden opleidingen en vormingscursussen.

Verder werken we ook samen met www.maastrichtnet.nl. Op die manier kun je ook eens een kijkje over de grens nemen. Aan verdere uitbreidingen naar inhoud en functionaliteit wordt nog gewerkt. Tegen het voorjaar zouden we nog krachtiger en informatiever uit de hoek komen.

Agenda-databank: agenda.hbvl.be

Meer info over het invullen van de agenda-databank bij Fridirique Kalmhs - HBvL-Weekendtips - 011/87.85.09, email
hbvlvijfdekatern@rug.be. Overleg Limburgse CC: Inge Wolters - Kastanjedreef 1, 3970 Leopoldsburg. Tel 011/34.65.48. Educatieve Wegwijzer, CCH Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, 011/22.99.31, fax: 011/24.32.07, email: Educatieve.Wegwijzer@village.uunet.be


---

Deel: ' Weekendtips 'Belang van Limburg' op agenda.hbvl.be '
Lees ook