Gemeente Voorschoten


Officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Voorschoten hebben op 15 december 1998 vastgesteld:

* de 'Regeling loting en toewijzing dagplaatsen warenmarkt Voorschoten 1998';

* de 'Regeling loting en toewijzing standwerkersplaatsen warenmarkt Voorschoten 1998';

* de 'Uitvoeringsvoorschriften warenmarkt Voorschoten 1998' (Artikelengroepenbesluit 1998).

Dit betreffen nadere regels op grond van artikel 19 van de Verordening warenmarkt Voorschoten 1997. Beide regelingen en de uitvoeringsvoorschriften treden in werking op 24 februari 1999. Tegelijkertijd vervallen de 'Uitvoeringsvoorschriften Weekmarktverordening Voorschoten 1997' (brancheverdelingsbesluit 1997).

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, bij de beleidscoördinator Openbare Werken, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en op donderdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Telefonische informatie kunt u krijgen bij de heer P.H.A. Adriaans, telefoon (071) 5600 721.

Zoekwoorden:

Deel: ' Weekmarktverordening Voorschoten van kracht '
Lees ook