Persbericht Amsterdam Exchanges


06 Aug 1999 Weekoverzicht Agrarische termijnmarkt

30 juli tot en met 5 augustus 1999

Varkensprijzen op AEX-Agrarische Termijnmarkt op stabiel niveau, Aardappelen duidelijk in de min.

De prijs per kilogram levende varkens op de agrarische termijnmarkt van Amsterdam Exchanges is deze week nagenoeg constant gebleven. Viel er op vrijdag nog een klein plusje te noteren, de rest van de verslagperiode bleef het augustuscontract zo rond de 0,970 euro schommelen. Op vrijdag stond aan het eind van de handelsdag nog een prijs van 0,998 euro op de schermen van de agrarische termijnmarkt op Beursplein 5. Na het weekend moesten de contracten veel van het op vrijdag behaalde plusje prijsgeven. Uiteindelijk eindigde het augustuscontract op een prijs van 0,970 euro, dezelfde prijs als waarop maandag de markt werd gesloten. Ook de maanden september en oktober lieten een soortgelijk patroon zien. Uiteindelijk sloten de september contracten op een prijs van 0,940 euro. De oktober contracten zaten daar met 0,930 euro nog een eurocent per kilogram onder. De omzet bedroeg deze verslagperiode 636 contracten.

Op de aardappeltermijnmarkt moest het contract Bintje 50mm+, levering april 2000 een aantal euro-dubbeltjes omlaag. Sloot het contract op vrijdag nog op 11,95 euro per 100 kilogram, op donderdag was daar een zevental procenten van af. Na het klinken van de bel waren de contracten nog 11,10 waard. Ook het termijncontract Bintjes met als leveringsmaand juni 2000 liet een zelfde prijsbeweging zien. Op maandag werd er nog 13,00 euro voor de "Junies" betaald, maar op donderdag werd er nog slechts 11,60 euro voor deze contracten geboden. Deze week werden er 1165 aardappeltermijncontracten verhandeld.

De markt voor opties op het aardappletermijncontract had deze week ook te maken met dalende prijzen in de markt voor de futures. De optieseries volgden de trend van de futures.
Deze verslagperiode werden er bijna 350 opties verhandeld. Met name de puts en de calls met als expiratiedatum de derde vrijdag in maart 2000 waren deze keer erg in trek

© Amsterdam Exchanges / Marketingcommunicatie

Deel: ' Weekoverzicht Agrarische termijnmarkt '
Lees ook