persbericht amsterdam exchanges


10 sep 1999 weekoverzicht agrarische termijnmarkt weekoverzicht agrarische termijnmarkt

varkensprijzen verder naar beneden, aardappels flink omhoog

de prijs per kilogram levende varkens is in de week van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 september nog verder gedaald. op de agrarische termijnmarkt van amsterdam exchanges sloot vorige week vrijdag het september contract op 0,970 euro, hetgeen al lager was dan de week daarvoor, maar op 9 september was dat nog eens 12 eurocent minder: 0,958 euro. ook de andere contracten daalden in waarde. het oktobercontract ging van 1,02 euro naar 0,998 en bij het novembercontract was de daling één eurodubbeltje, van 1,40 euro 1,30. de december- en januari 2000 contracten moesten beiden 36 cent inleveren en sloten respecievelijk op 0,93 en 0,91 euro. de omzet bedroeg deze week 714 contracten.

op de aardappeltermijnmarkt ging het contract bintje 50 mm+, levering april 2000, flink omhoog. sloot het contract een week geleden nog op 9,35 euro per 100 kilogram, op donderdag was de prijs gestegen naar 10,10 euro. ook de bintjes met als leveringsmaand juni 2000 stegen in prijs. de 'junies' gingen van 10.25 euro naar 10,50 euro. deze week werden er 1292 aardappeltermijncontracten verhandeld, bijna 300 meer dan een week eerder.

in deze week werden er 188 aardappelopties verhandeld, bijna twee keer zoveel als een week eerder. met name de calls september en december 1999/ 10,00 en de call december 1999/ 11,25 werden veel verhandeld. bij de putopties draaide het vooral om de maart 2000 opties met uitoefenprijzen 7,50 en 8,75.

© amsterdam exchanges / marketingcommunicatie

Deel: ' Weekoverzicht Agrarische termijnmarkt '
Lees ook