expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: MEDEDELING

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Onderwerp: mededeling
Nummer: med99-022
Datum: 11 juni 1999

WEEKOVERZICHT BEWINDSLIEDEN FINANCIEN

(WEEK 24, 14 juni t/m 18 juni 1999)

Minister Zalm

Maandag 14 juni
Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg
Inlichtingen Frits Kemperman

Dinsdag 15 juni
15.30-16.40 uur
Uitreiking Gele Griffel op het Ministerie van OCW in Zoetermeer Inlichtingen Stephan Schrover

Donderdag 17 juni
16.00-18.00 uur
Algemeen overleg over IMF en Wereldbank in de Tweede Kamer Inlichtingen Frits Kemperman


--------

Jeroen Sprenger 070 - 342 82 33 of 06 53 13 05 80 Frits Kemperman : 070 - 342 82 36 of 06 57 63 74 61 Marco Zoon: 070 - 342 81 24 of 06 57 63 97 05 Stephan Schrover: 070- 342 81 24 of 06 54 92 36 32 Herman Lutke Schipholt: 070 - 342 82 31 of 06 57 63 96 95 Evelyn Hijink: 070 - 342 82 29 of 06 53 35 29 06

11 jun 99 11:31

Deel: ' Weekoverzicht bewindslieden Financien - 1160 '
Lees ook