expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: MEDEDELING

WEEKOVERZICHT BEWINDSLIEDEN FINANCI.N

(WEEK 15, 12 t/m 18 APRIL 1999)

Minister Zalm

Woensdag 14 april/ 16.00 uur
Plenair debat in de Tweede Kamer over de bankwet Inlichtingen Frits Kemperman

Vrijdag 16 t/m zondag 18 april
Informele Ecofin in Dresden
Inlichtingen Frits Kemperman

Staatssecretaris Vermeend

maandag 12 april / 14.00 uur
Overhandiging door FOSAG (Federatie van ondernemers in het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf) van de resultaten van een onder de leden gehouden enqûete inz. BTW arbeidsintensieve diensten. Inlichtingen: Evelyn Hijink

--------

Frits Kemperman : 070 - 342 82 36 of 06 57 63 74 61

Marco Zoon: 070 - 342 81 24 of 06 57 63 97 05

Stephan Schrover: 070- 342 81 24 of 06-54 92 36 32

Herman Lutke Schipholt: 070 - 342 82 31 of 06 67 63 96 95 Evelyn Hijink: 070 - 342 82 29 of 06 53 35 29
06


09 apr 99 16:59

Deel: ' Weekoverzicht bewindslieden Financien - 1179 '
Lees ook