expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: WEEKOVERZICHT

WEEKOVERZICHT BEWINDSLIEDEN FINANCI.N

(WEEK 8, 22 t/m 27 FEBRUARI 1999)

Minister Zalm

Maandag 22/02

13.15 Werkbezoek Noord-West Overijssel

19.30 VVD verkiezingscampagne te Zwolle
Inlichtingen Marco Zoon

Dinsdag 23/02

14.00 Werkbezoek aan Limburgse ondernemers (LOZO) te Venlo
19.30 VVD verkiezingscampagne te Roermond
Inlichtingen Marco Zoon

Woensdag 24/02
Bezoek aan minister Sousa Franco van Financiën, te Portugal. Inlichtingen Frits Kemperman

Donderdag 25/02

19.30 VVD verkiezingscampagne Zuid Holland Inlichtingen Marco Zoon

Vrijdag 26/02

19.30 VVD verkiezingscampagne te Waalre
Inlichtingen Marco Zoon

Zaterdag 27/02

11.30 - 12.30 JOVD lustrum, congrescentrum te Den Haag Inlichtingen Marco Zoon

Staatssecretaris Vermeend

Donderdag 24/02

15.00 - 17.30 Werkbezoek aan Flevoland.
Informatie bij Evelyn Hijink


--------

Ronald Florisson: 070 - 342 82 33 of 06 53 13 05 80

Frits Kemperman : 070 - 342 82 36 of 06 57 63 74 61

Marco Zoon: 070 - 342 81 24 of 06 57 63 97
05

Herman Lutke Schipholt: 070 - 342 82 31 of 06 67 63 96 95

Evelyn Hijink: 070 - 342 82 29 of 06 58 18 31 85


19 feb 99 16:54

Deel: ' Weekoverzicht bewindslieden Financien - 1564 '
Lees ook