expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: MEDEDELING

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Onderwerp: mededeling
Nummer: med99-018
Datum: 12 mei 1999

WEEKOVERZICHT BEWINDSLIEDEN FINANCI.N

(WEEK 20, 17 t/m 21 mei 1999)

Minister Zalm

Maandag 17 mei
Werkbezoek aan Rotterdam met om 14.00 uur opening containerscanner douane op de Maasvlakte
Inlichtingen Jeroen Sprenger

Woensdag 19 mei
11.00-12.00 uur aanbieding nota 'Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording' aan de voorzitter van de Tweede Kamer Inlichtingen Marco Zoon

Donderdag 20 mei
13.00-16.30 uur algemeen overleg over ecofin in de Tweede Kamer 16.30-17.30 uur algemeen overleg over VAM in de Tweede Kamer Inlichtingen Frits Kemperman

Staatssecretaris Vermeend

Woensdag 19 mei / 10.30-12.00 uur
Algemeen overleg in de Tweede Kamer over behandeling procedure 21e eeuw.
Inlichtingen Evelyn Hijink

Donderdag 20 mei / 10.00-12.00 uur
Algemeen overleg in de Tweede Kamer AR-rapport 'Belastingen als beleidsinstrument'.
Inlichtingen Evelyn Hijink

Donderdag 20 mei / 13.00-14.30 uur
Algemeen overleg in de Tweede Kamer ecofin.
Inlichtingen Evelyn Hijink


--------

Jeroen Sprenger 070- 342 82 33 of 06 53 13 05 80 Frits Kemperman : 070 - 342 82 36 of 06 57 63 74 61 Marco Zoon: 070 - 342 81 24 of 06 57 63 97 05 Stephan Schrover: 070- 342 81 24 of 06-54 92 36 32 Herman Lutke Schipholt: 070 - 342 82 31 of 06 57 63 96 95 Evelyn Hijink: 070 - 342 82 29 of 06 53 35 29 06

12 mei 99 16:30

Deel: ' Weekoverzicht bewindslieden Financien - 1756 '
Lees ook