expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: MEDEDELING

WEEKOVERZICHT BEWINDSLIEDEN FINANCI.N

(WEEK 37, 13 t/m 19 september 1999)

Minister Zalm

Dinsdag 14 september
16.00 uur Persconferentie over belastingherziening 2001 op het Ministerie van Financiën
Inlichtingen Jeroen Sprenger

Woensdag 15 september
18.00 uur Bestuurswisseling STE in Amsterdam
Inlichtingen Stephan Schrover

20.00-21.30 uur Algemeen overleg in de Tweede Kamer over IMF en Wereldbank
Inlichtingen Frits Kemperman

Donderdag 16 september
13.00-14.30 uur Algemeen overleg over financiële verantwoording 1998 in de Tweede Kamer
Inlichtingen Marco Zoon

17.00-18.00 uur Algemeen overleg over pomphouders in de Tweede Kamer Inlichtingen Frits Kemperman

Vrijdag 17 september
17.30-19.30 uur Persconferentie Miljoenennota op het Ministerie van Financiën
Inlichtingen Jeroen Sprenger

Staatssecretaris Vermeend
Dinsdag 14 september
16.00 uur Persconferentie over belastingherziening 2001 op het Ministerie van Financiën
Inlichtingen Evelyn Hijink

Donderdag 16 september
10.00-11.30 uur Algemeen overleg over aanvullende bijstand en belasting in Tweede Kamer
Inlichtingen Evelyn Hijink

15.30-17.00 uur Algemeen overleg over teruggaveregeling paarse diesel in Tweede Kamer
Inlichtingen Evelyn Hijink

17.00-18.00 uur Algemeen overleg over pomphouders in de Tweede Kamer Inlichtingen Evelyn Hijink

Vrijdag 17 september
17.30-19.30 uur Persconferentie Miljoenennota op het Ministerie van Financiën
Inlichtingen Evelyn Hijink


--------

Jeroen Sprenger: 070- 342 82 33 of 06 53 13 05 80 Frits Kemperman : 070 - 342 82 36 of 06 57 63 74 61 Marco Zoon: 070 - 342 81 24 of 06 57 63 97 05 Stephan Schrover: 070- 342 81 24 of 06-54 92 36 32 Herman Lutke Schipholt: 070 - 342 82 31 of 06 57 63 96 95 Evelyn Hijink: 070 - 342 82 29 of 06 53 35 29 06

10 sep 99 17:51

Deel: ' Weekoverzicht bewindslieden Financien - 2187 '
Lees ook