expostbus51


INISTERIE FIN

MIN FIN: Mededeling

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Onderwerp: Mededeling
Datum: 9 juli 1999
Nummer: Med99-026

WEEKOVERZICHT BEWINDSLIEDEN FINANCIEN

(WEEK 28, 12 juli t/m 16 juli 1999)

Minister Zalm

Maandag 5 juli
Ecofin te Brussel
Inlichtingen: Jeroen Sprenger


--------

Jeroen Sprenger 070- 342 82 33 of 06 53 13 05 80

Frits Kemperman : 070 - 342 82 36 of 06 57 63 74 61

Marco Zoon: 070 - 342 81 24 of 06 57 63 97 05

Stephan Schrover: 070- 342 81 24 of 06-54 92 36 32

Herman Lutke Schipholt: 070 - 342 82 31 of 06 57 63 96 95

Evelyn Hijink: 070 - 342 82 29 of 06 53 35 29 06

09 jul 99 17:33

Zoekwoorden:

Deel: ' Weekoverzicht bewindslieden Financien - 823 '
Lees ook