expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: Mededeling, Weekoverzicht bewindslieden Financien

MINISTERIE VAN FINANCI.N

Onderwerp: mededeling
Nummer: med99-027
Datum: 20 augustus 1999

WEEKOVERZICHT BEWINDSLIEDEN FINANCIEN

(WEEK 34, 23 augustus t/m 28 augustus 1999)

Minister Zalm

Maandag 23 augustus
Bezoek aan Zwiterse minister van Financien in Bern Inlichtingen Frits Kemperman


--------

Jeroen Sprenger 070- 342 82 33 of 06 53 13 05 80

Frits Kemperman : 070 - 342 82 36 of 06 57 63 74 61

Marco Zoon: 070 - 342 81 24 of 06 57 63 97 05

Stephan Schrover: 070- 342 81 24 of 06-54 92 36 32

Herman Lutke Schipholt: 070 - 342 82 31 of 06 57 63 96 95

Evelyn Hijink: 070 - 342 82 29 of 06 53 35 29 06

20 aug 99 17:18

Deel: ' Weekoverzicht bewindslieden Financien - 993 '
Lees ook