expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: MEDEDELING

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Onderwerp: mededeling
Datum: 29 januari 1999
Nummer: Med99-003

WEEKOVERZICHT BEWINDSLIEDEN FINANCI.N

(WEEK 5, 1 t/m 5 FEBRUARI 1999)

Minister Zalm

Maandag 01/02 hele dag Bezoek aan de mnister van Financiën van Spanje
Inlichtingen Frits Kemperman

Woensdag 03/02 11.15 - 13.15 Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over: het Rekenkamer rapport Garanties van het Rijk en over Bedrijfsvoeringsonderzoeken.


15.15 - 18.15 Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het Jaarverslag 1997 van de Europese Rekenkamer Inlichtingen Marco Zoon

Donderdag 04/02 14.00 - 17.00 Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over:
de ontwikkelingen van de wereldeconomie.


17.00 - 18.00 Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over: de Ecofin. Inlichtingen bij Frits Kemperman

Ronald Florisson: 070 - 342 82 33 of 06 53 13 05 80 Frits Kemperman : 070 - 342 82 36 of 06 57 63 74 61 Marco Zoon: 070 - 342 81 24 of 06 57 63 97 05

29 jan 99 15:10

Deel: ' Weekoverzicht bewindslieden Financien (week 5, 1999) '
Lees ook