Persbericht Amsterdam Exchanges


30 Jul 1999 Weekoverzicht optiebeurs van Amsterdam Exchanges

ABN AMRO en AEX-indexopties meest verhandeld

In de periode van 23 tot en met 29 juli werden op de optiebeurs van Amsterdam Exchanges totaal bijna 900.000 optie- en futurecontracten verhandeld. ABN AMRO en de opties op de AEX-index namen hiervan gezamenlijk bijna een kwart voor hun rekening. De opties op de AEX-index kwamen uit op 110.000 contracten; ABN AMRO kende een weektotaal van 105.000 opties. Ook Koninklijke Olie behaalde een flink marktaandeel. In dit fonds gingen 90.000 optiecontracten om. ING nestelde zich tussen de top drie van de weekomzet-ranglijst en de middenmoot. Deze financiële waarde was goed voor 69.000 opties. Calls hadden in deze omzet een ruime meerderheid: 47.000 contracten. Na ING volgden een aantal fondsen met een omzet van om en nabij de 51.000 opties. Dit waren DSM, Aegon en Ahold. De omzet in DSM was vooral te danken aan de handel die donderdag in dit fonds plaatsvond, en dan met name de handel in de calls oktober 1999/77,14 en 85. Samen waren deze series de afgelopen vijf handelsdagen goed voor 43.000 contracten (81 procent van weekomzet in DSM!).
Hiermee stonden deze twee DSM-series dan ook op nummer één en drie van de lijst van most active series. De rest van de lijst was gevarieerd. Alle hierboven genoemde fondsen zagen hierin een serie terug. Voor de tweede opeenvolgende week moesten de diverse indices terrein prijsgeven. De FTSE Eurotop Banks Sector index verloor relatief gezien het meest: 5,32 procent op een slot van 905.06 punten.

slotstanden indices:

* AEX-index: 546.06 (-2,40 procent)

* Amsterdam Midkap-index: 606.17 (-2,47 procent)
* FTSE E Stars-index: 3091.22 (-4,95 procent)
* FTSE Eurotop 100 index: 2865.90 (-3,46 procent)
* Amsterdam Financials Sector index (AFSX): 433.82 (-3,80 procent)
* Amsterdam Informatie Technologie Sector index (AISX): 630.66 (-1,65 procent)

* FTSE Eurotop Banks Sector index (EBSX): 905.06 (-5,32 procent)
* FTSE Eurotop Information Technology Sector index (EISX): 1152.63 (-1,38 procent)

© Amsterdam Exchanges / Marketingcommunicatie

Deel: ' Weekoverzicht optiebeurs van Amsterdam Exchanges '
Lees ook