Persbericht Amsterdam Exchanges


16 Jul 1999 Weekoverzicht optiebeurs van Amsterdam Exchanges

Veruit de meeste handel in ABN AMRO

De afgelopen vijf handelsdagen gingen op de optiebeurs van Amsterdam Exchanges 1,36 miljoen optie- en futurecontracten om. Het leeuwendeel van deze omzet kwam voor rekening van de opties ABN AMRO. Dit fonds was met 258.000 contracten (waaronder 188.000 callopties) goed voor bijna 20 procent van de totale weekomzet.
Het verschil in marktaandeel met de nummer twee van de weekomzet-ranglijst, de opties op de AEX-index, was ongeveer 10 procent. Deze opties werden 141.000 maal verhandeld. In tegenstelling tot ABN AMRO was de verhouding tussen calls en puts bij de AEX-indexopties nagenoeg gelijk.
Het andere product met als onderliggende waarde de AEX-index, de futures, noteerde een omzet van 108.000 contracten. Koninklijke Olie deed hier met 103.000 opties nauwelijks voor onder. ING en Elsevier konden de barrière van 100.000 contracten niet slechten en eindigden de week op respectievelijk 92.000 en 83.000 opties. Elsevier was bij de fondsen met een marktaandeel van ruim vijf procent de enige waarin meer put- dan callopties werden verhandeld. Net als bij de algemene omzetranglijst, werd de lijst van meest actieve series aangevoerd door ABN AMRO. De bovenste drie plaatsen werden bezet door calls van dit fonds (de augustus/22 en de juli's 20 en 22,50). Samen met de oktober 1999/22,50 waren deze series goed voor eenderde deel van de omzet in ABN AMRO. De drie drukst verhandelde AEX-indexopties die in de top van most active series stonden (de calls juli 590 en 600 en de put juli 580) zorgden voor een kwart van de omzet in dit fonds.

slotstanden indices:

* AEX-index: 594.34 (+2,69 procent)

* Amsterdam Midkap-index: 631.63 (+0,41 procent)
* FTSE E Stars-index: 3252.20 (+0,09 procent)
* FTSE Eurotop 100 index: 3128.20 (+0,29 procent)
* Amsterdam Financials Sector index (AFSX): 466.46 (+2,71 procent)
* Amsterdam Informatie Technologie Sector index (AISX): 701.69 (+3,84 procent)

* FTSE Eurotop Banks Sector index (EBSX): 999.78 (+0,88 procent)
* FTSE Eurotop Information Technology Sector index (EISX): 1262.91 (+2,80 procent)

© Amsterdam Exchanges / Marketingcommunicatie

Deel: ' Weekoverzicht optiebeurs van Amsterdam Exchanges '
Lees ook