Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: weekoverzicht publieke optredens min/sts

WEEKOVERZICHT VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN

STAATSSECRETARIS

maandag 10 september tot en met zondag 16 september 2001

Minister

Maandag 10 september 14.30 uur Opening penitentiaire inrichting Wolvenplein

- Utrecht

Dinsdag 11 september 13.30 uur Persconferentie Stichting Reclassering
Nederland, Nieuwspoort
14.00 uur Tweede Kamer, mondelinge vragen Rietkerk (CDA) over uitkeringen aan gevangenen 16.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg inzake het gevangeniswezen

Donderdag 13 september 10.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg inzake MDW
(24036 nr. 222 en
223)

Vrijdag 14 september 15.00 uur Persconferentie Justitie-begroting 2002,
Nieuwspoort, Provinciezaal (embargo tot dinsdag 18 september, 15.15 uur)

Staatssecretaris

Donderdag 13 september 14.30 uur Aanbieding boek .Derdelanders in de EU.
Nieuwspoort: Van der Poelzaal

Vrijdag 14 september 15.00 uur Persconferentie Justitie-begroting 2002,
Nieuwspoort, Provinciezaal (embargo tot dinsdag 18 september, 15.15 uur)

Zaterdag 15 september 13.00 uur Opening OC Veldhoven 15.00 uur Opening AZC Dongen

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345

10 sep 01 12:25

Deel: ' Weekoverzicht publieke optreden bewindslieden Justitie '
Lees ook