Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: weekoverzicht publieke optredens min/sts

WEEKOVERZICHT VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN

STAATSSECRETARIS

maandag 01 oktober tot en met zondag 07 oktober 2001

Minister

Maandag 01 oktober 11.15 uur Tweede Kamer, wetgevingsoverleg
BIBOB

Dinsdag 02 oktober 16.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg over
de Politiemonitor Bevolking (26345 nr. 61)

Woensdag 03 oktober 09.45 uur Tweede Kamer, algemeen overleg over
het NOVO-team (27484 nr. 13)

Staatssecretaris

Dinsdag 02 oktober 18.30 uur Tweede Kamer, algemeen overleg inzake de
Rapportage Vreemdelingenketen over de maan- den januari t/m april 2001
(19637 en 27557 nr. 599)

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345


01 okt 01 12:37
Zoekwoorden:

Deel: ' Weekoverzicht publieke optreden bewindspersonen Justitie '
Lees ook