Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: weekoverzicht publieke optredens min/sts

WEEKOVERZICHT VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN

STAATSSECRETARIS

maandag 24 september tot en met zondag 30 september 2001

Minister

Dinsdag 25 september 13.30 uur Eerste Kamer: interpellatie n.a.v. motie-
Van de Beeten (CDA) inzake strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV)

17.00 uur Tweede Kamer, plenair, wetsvoorstel Statuten Friese Taal (27647)

Woensdag 26 september 10.30 uur Tweede Kamer, algemeen overleg JBZ-Raad
Van 27 en 28 september

Donderdag 27 september JBZ-Raad in
Brussel

Vrijdag 28 september JBZ-Raad in Brussel

Staatssecretaris

Woensdag 26 september 10.30 uur Tweede Kamer, algemeen overleg JBZ-Raad
van 27 en 28 september

14.00 uur Opening conferentie Jeugdcriminaliteit; NSCR, Wassenaarseweg in Leiden

18.00 uur Tweede Kamer, algemeen overleg inzake monitoring notariaat en tijdschema nieuwe tariefregeling notariaat

Donderdag 27 september JBZ-Raad in Brussel

Vrijdag 28 september JBZ-Raad in Brussel

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345

24 sep 01 12:19

Deel: ' Weekoverzicht publieke optreden bewindspersonen Justitie '
Lees ook