Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUS: Weekoverzicht publieke optreden Minister en Staatssec

WEEKOVERZICHT VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN

STAATSSECRETARIS

Maandag 24 juni 2002 tot en met zondag 30 juni 2002

Minister

Dinsdag 25 juni 20.30u Eerste Kamer, wetsvoorstel Verruiming bevoegdheid
enkelvoudige kamers (28215).

Woensdag 25 juni 10.00u Tweede Kamer, algemeen overleg over de financiële verantwoording Justitie 2001.

Donderdag 27 juni 10.00u Tweede Kamer, algemeen overleg inzake milieu-
wethandhaving.

Staatssecretaris

Woensdag 26 juni 10.00u Tweede Kamer, algemeen overleg over de Financiële verantwoording Justitie 2001.

Donderdag 27 juni 11.00u Opening Rijksinrichting voor jongeren de Doggershoek, Burgemeesterweg 20,
Den Helder.
15.30u Tweede Kamer, algemeen
overleg inzake voogdij- regeling Antilliaanse jongeren (26283 nr.14).

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345

24 jun 02 11:26

Zoekwoorden:

Deel: ' Weekoverzicht publieke optreden Ministerie van justitie '
Lees ook