expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Just: Weekoverzicht Publieke Optredens Minister e

WEEKOVERZICHT

VAN HET PUBLIEKE OPTREDEN VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli 1999

Minister

dinsdag 6 juli 14.15 uur Eerste Kamer: plenair debat Rechtsbescherming Databanken

Staatssecretaris

woensdag 7 juli 10.30 uur In ontvangstneming rapport Defence for Children, Nieuwspoort in Den Haag

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat van de Directie Voorlichting
van het ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345.

06 jul 99 09:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Weekoverzicht publieke optredens bewindslieden Justitie '
Lees ook